Prihvaćena žalba Centralne banke BiH protiv rješenja Općine Centar

01 hastahana cbbh visual

Žalba Centralne banke Bosne i Hercegovine protiv Rješenja Općine Centar kojim se odbija zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti prihvaćena je kao osnovana, a postupak je vraćen Općini Centar na ponovno odlučivanje.

Saopšteno je ovo iz Centralne banke BiH, odakle su kazali i kako je evidentno kršenje zakonskih rokova za postupanje po njihovom zahtjevu, te "neosnovano i svjesno odugovlačenja postupka koji je u nadležnosti Općine Centar".

"Zakonski rok od 15 dana za izdavanje urbanističke saglasnosti odavno je istekao, a u međuvremenu značajno rastu cijene materijala i usluga u oblasti gradnje, posebno u slučaju složenih projekata izgradnje kakav je i poslovni objekat Glavne jedinice CBBiH. Na ovaj način direktno se i dalje nanosi ozbiljna materijalna šteta CBBiH", poručili su iz Centralne banke.

CBBiH očekuje da će Općina Centar postupiti u skladu sa važećim zakonima i planskom dokumentacijom koja je na snazi, te da će ispoštovati Rješenje Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

"Posebno ističemo da je izdavanje Urbanističke saglasnosti zakonska obaveza Općine, odnosno načelnika. I pored činjenice da je CBBiH pokazala dobru volju u vezi sa prihvatanjem alternativne lokacije za izgradnju poslovnog objekta Glavne jedinice CBBiH, Općina Centar nije ispoštovala dogovorene uslove. Potvrda tome je i dopis Općine Centar od 10. januara iz kojeg je vidljivo da bi započinjanje procesa zamjene lokacije bio neizvjestan, nesiguran i dugotrajan proces za čiji ishod Općina Centar ne daje nikakvu garanciju. O navedenom CBBiH je blagovremeno obavijestila Općinu Centar", stoji još u saopštenju.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top