Šta će se graditi na području Opštine Centar u ovoj godini

06 osnovna skola sip dec 25 18

U Općini Centar Sarajevo je u srijedu, godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić održao tradicionalnu novogodišnju konferenciju za medije na kojoj je prisutnima prezentovao rezultate rada Općine Centar tokom protekle godine.

U ime Općine konferenciji su prisustvovali i predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić, njeni zamjenici Miro Lazović i Mustafa Mulić, sekretar Općine Mirsada Lingo i pomoćnici općinskog načelnika.

Kako je naveo načelnik Ajnadžić, gledajući sveukupnu situaciju oko realizacije, kako kapitalnih tako i projekata od esencijalnog životnog značaja za naše sugrađane, zadovoljan je postignutim rezultatima tokom protekle godine.

"Izgradili smo zgradu za ruševince na Šipu sa 23 stana za koju je izdvojeno iz budžeta Općine 1,7 miliona maraka. Obnovili smo, nakon više od 20 godina propadanja objekta, vrtić „Razigrani dani“ u vrijednosti od skoro 2,5 miliona maraka. Završeno je više od dvije trećine građevinskih radova na izgradnji objekta osnovne škole na Šipu, a do sada je izdvojeno oko 3,6 miliona maraka za ovu namjenu. Izgrađena je prva linija novog kosog lifta na Ciglanama vrijednog 870 hiljada maraka. U rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u prošloj godini uloženo je više od dva miliona maraka. Završeno je novih 73 priključka vode za naselje Nahorevo u vrijednosti od 400 hiljada KM. U modernizaciju stadiona Koševo uloženo je 1,8 miliona maraka. Za obnovu ulica, stepeništa i pješačkih staza uloženo je više od tri miliona maraka. Izgradili smo ambulantu u Bolničkoj ulici. Obezbijedili smo 454 hiljade maraka za stipendije učenika i studenata. Za finansiranje raznovrsnih socijalnih projekata 1,1 milion maraka. Za poseban projekat „Hljeb i mlijeko“ obezbijeđen je iznos od 288 hiljada KM, a obuhvaćeno je 475 korisnika ovog vida pomoći. Za projekte iz oblasti boračke zaštite uloženo je skoro 900 hiljada maraka. Za podršku održivom projektu obezbijeđeno je 300 hiljada maraka. Za projekte i rad ustanova iz oblasti kulture u 2019. godini je izdvojeno 838 hiljada KM, a za sport 700 hiljada KM. Uređeni su prostori za botaničke kutke svih osnovnih škola, park za kućne ljubimce, drvored platana na Jezeru. Realiziran je najveći dio projekta 8372 stabla čijom sadnjom se simbolizira broj ubijenih u genocidu u Srebrenici. Otvoren je i punkt Hitne pomoći u Mis Irbinoj ulici. Vratili smo ekvilibriste na Miljacki kao izraz umjetničkog otpora opsadi Sarajeva i agresiji na BiH. Ostvarili smo prve rezultate u obezbjeđenju sredstava evropskih fondova za projekte na području općine, odnosno prekogranične saradnje u iznosu većem od 400 hiljada maraka", istakao je Ajnadžić.

Nakon analize rezultata iz proteklog perioda, načelnik Ajnadžić je najavio planirane aktivnosti tokom ove kalendarske godine.

- Povodom Dana Općine, početkom maja, u cjelosti planiramo završiti objekat vrtića Razigrani dani, otvoriti centre za zdravo starenje u mjesnim zajednicama Koševo i Pionirska dolina. U MZ „Park-Višnjik“ otvorit ćemo savremenu ambulantu. Uradit ćemo velike projekte rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Hamida Beširevića, Gornja Breka i Nedžada Mušića. Za obnovu cesta izdvojit ćemo šest miliona KM, od čega za potpunu obnovu asfaltnog kolovoza u Kranjčevićevoj ulici milion KM.

Za obnovu pješačkih staza i ograda više od 1,4 miliona KM. Za daljnju izgradnju objekta škole na Šipu 3,3 miliona KM. Počinjemo prvu fazu objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina u parku Kemal Monteno. Pokrećemo važno pitanje rješavanja problema saobraćaja u mirovanju početkom izgradnje podzemne garaže Merhemića trg sa 360 parking mjesta u iznosu od 2.550.000 KM, a pravimo projekte za podzemne višeetažne garaže ispod parka prof.dr. Nijaz Duraković, te garaže u ulici Husrefa Redžića.

Završit ćemo projekat rekonstrukcije kosog lifta izgradnjom nove linije sa još jednom kabinom čime će se u potpunosti osigurati redovno funkcioniranje ovog vida prevoza stanovnika. U daljnju modernizaciju stadiona Koševo uložit ćemo 700 hiljada KM, a u rebalansu budžeta dodatnih 300 hiljada maraka. Izgradit ćemo spomen obilježja Lasta kod Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta i spomen obilježje „Ljiljan“ u parku Betanija.

Putem javnog nadmetanja izabrat ćemo najbolje arhitektonsko urbanističko rješenje budućeg izgleda sportskog kompleksa stadiona Koševo sa pomoćnim nogometnim terenima, teniskim terenima, atletskom dvoranom, atletskim stadionom, heliodromom, rekreativnim sadržajima, parkinzima, trgovinskim i drugim poslovnim sadržajima. Donijet ćemo prostorno planske dokumente za više lokaliteta među kojima izdvajamo, izgradnju parka Betanija kao najveće zelene površine u urbanoj zoni. Uradit ćemo putem nagradnog natječaja urbanističko rješenje budućeg rekreativno turističkog lokaliteta Vranjače. Završit ćemo dokumentaciju u vezi sa stvaranjem uslova za izgradnju žičare kabinskog tipa na potezu stadion Koševo-Nahorevska brda.

Planiramo izgraditi objekat škole u prirodi u Mrkovićima sa većim brojem rekreativnih sadržaja za djecu i omladinu. Stvorit ćemo planske osnove za početak izgradnje sportske dvorane Višnjik. Dat ćemo najveću podršku realizaciji projekta izgradnje Prve transverzale, te prve faze izgradnje kružnog toka Šip i izmještanja dijela Alipašine ulice. U okviru velikog ekološkog projekta izgradit ćemo gasnu instalaciju od Kromolja do naselja Nahorevo. Nastavljamo snažnu materijalnu i drugu podršku projektima za mlade u okviru projekta 365 sport plus, projekata iz oblasti kulture, a posebno projekata podrške start up biznisu mladih poduzetnika.

Preduzet ćemo veći broj aktivnosti i konkretnih mjera u cilju smanjenja zagađenosti Sarajeva u zimskim uvjetima, odnosno na većoj zaštiti stanovništva za šta ću u rebalansu budžeta Općinskom vijeću predložiti značajna sredstva. Podrazumijeva se da ćemo i u ovoj godini nastaviti sa realizacijom uspješnih, odnosno dokazanih projekata socijalne i zdravstvene zaštite, kao i projekata koje kandidiraju boračke organizacije sa područja općine Centar. Želim iskazati uvjerenje da ćemo putem Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kao nadležne institucije, efikasnije realizirati važne projekte sanacije opasnih klizišta kao što su Ciglane i Soukbunar, kao i projekte instaliranja LED javne rasvjete, ne samo u centralnom, nego i u padinskim dijelovima općine na isti način. Nastavljamo put solidarnosti sa lokalnim zajednicama iz cijele Bosne i Hercegovine u uvjetima elementarnih nepogoda, otvarajući i saradnju sa općinama i gradovima u regionu, prije svega. Uložićemo značajna sredstva za pokrivanje područja općine besplatnim wifi internetom, ali i informatičko tehnološkom i ukupnom materijalnom osavremenjavanju obrazovnih ustanova u Centru. Pripremamo nove značajne projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, ekologije i socijalne zaštite koje ćemo kandidirati prema evropskim fondovima, zaključio je Ajnadžić.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top