U maju tender za projekat urbane obnove kampusa u Sarajevu

11 univerzitetska biblioteka sarajevo

Evropska investicijska banka objavila je informacijsku obavijest o nabavkci usluga pripreme projekta tehničke pomoći Univerzitetu u Sarajevu, projekt urbane obnove kampusa u Sarajevu.

Savjetnik će pružiti podršku razvoju kampusa Univerziteta u Sarajevu kao isplativog ulaganja izradom projekta urbane obnove, uključujući program prioritetnih ulaganja.

Savjetnik mora biti iz Sarajeva i očekuje se da će mobilizirati dva viša stručnjaka specijalizirana za područje urbanog planiranja i arhitektonskog projektiranja. Savjetnik će morati kratkoročno mobilizirati izvanrednu ad hoc stručnost, navodi se u obavijesti.

Očekivano je trajanje ugovora 14 mjeseci, a podijeljeno je u dvije ugovorne faze.

Prva faza obuhvata komponentu 1 (revizija postojećeg glavnog plana – faza planiranja), dok druga faza obuhvata komponentu 2 (revizija glavnog plana – faza projektiranja) i komponentu 3 (studija izvodljivosti). Druga je faza uvjetna.

Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a je 500.000 eura.

Tender je planiran u maju.

(akta.ba/foto:sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top