Vlast obećava da će Sarajevo urbanistički biti po mjeri čovjeka

sa up razvoj foto Grad Sarajevo

Nadležni u Sarajevu su predstavili ideje za urbanističko planiranje, a koje su određene i pravilima za grad po mjeri čovjeka, saopćili su iz Grada Sarajeva.

Kako su naveli, danas je u Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo bila sjednica Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Sarajeva.

Sjednici je prisustvovao i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović (NiP) sa saradnicima. Upriličena je prezentacija osnovne koncepcije novog urbanističkog plana za, kako su istakli, općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, i to za period od 2016. do 2036. godine. Prisustvovali su pomoćnik direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Edin Jenčiragić sa saradnicima, učesnicima u izradi ovog dokumenta.

Predstavljena su, kako su naglasili, generalna polazišta vizije "Urbana transformacija Sarajeva" za koju je navedeno da je njen cilj osavremenjivanje sistema integralnog urbanog planiranja i pristupa urbanom planiranju, zasnovanom na klimatskoj otpornosti, transparentnosti, inkluzivnosti i realnim podacima, na način koji doprinosi ekonomskom razvoju i povećanju kvaliteta života.

Ukazano je da su preuzeti osnovni pravci razvoja iz važećeg urbanističkog plana te je kao polazište postavljen i, kako su saopćili iz Grada Sarajeva, šematski prikaz vizije osnovne koncepcije novog plana.

Jenčiragić je, predstavljajući projekat, kazao da se koncepcija zasniva na tri glavne komponente: institucionalizaciji, praksama urbanog planiranja i urbanoj transformaciji.

U drugom dijelu je predstavljena vizija urbane transformacije - održivi razvoj. Prezentirani su i, kako su naveli, osnovni elementi vizije sistema centara - policentričnog razvoja, vizije sistema zelenila – uz novi pristup zelenila u padinskim naseljima, longitudinalna zelenila te ujednačen pristup parkovskih i šumskih površina.

Prikazana je planirana distribucija privrede i prirodnih resursa, kao i mjere za poboljšanje kvalitete zraka. Ukazano je na namjeru uvođenja savremenog pristupa upravljanja otpadom u kojem se otpad ne tretira kao smeće, a naglašeno je i na koji način se planira ostvarenje vizije plave longitudinale - čistih rijeka u Sarajevu.

Predstavljen je i prijedlog urbanih pravila za grad po mjeri čovjeka koja su, putem nadležnog ministarstva kao nosioca pripreme plana, upućena Vladi Kantona Sarajevo na verifikaciju.

"Upravo ovaj segment izaziva najveći interes javnosti, jer bi pravila bitno odredila budući pristup korištenja prostora urbanog područja Sarajeva, u smislu provođenja urbanističkog plana", ocijenili su u Gradu Sarajevu.

Predstavljena je moguća zbirna karta namjene površina za obuhvat plana, proizašla kao rezultat implementacije svih elemenata vizije urbane transformacije u prostoru.

Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća Sarajeva je dao podršku kantonalnom Zavodu za planiranje razvoja za predstavljeni sadržaj, odnosno viziju urbane transformacije grada koju Zavod predlaže. Posebno su podržali predložena urbana pravila za grad po mjeri čovjeka.

Budući da je cilj održavanja ove sjednice, između ostalog, bio stvaranje uslova za nastavak rada organa Grada Sarajeva na donošenju regulacionih planova iz svoje nadležnosti, Odbor je donio i određene zaključke koje će u vidu inicijative uputiti Gradskom vijeću na razmatranje.

Kako su saopćili iz Grada Sarajeva, i ove inicijative predstavljaju kontinuitet u nastojanjima gradskih organa da se u procesu do donošenja novog urbanističkog plana, što prije stvore uslovi za nastavak regulacije prostora donošenjem provedbenih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva.

(klix.ba)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top