Aquaterm Olovo - Zatvoreni terapijski bazen

Projekat Aquaterm Olovo - Zatvoreni terapijski bazen
Investitor AQUATERM JZU Olovo
Projektant ORTHO Architecture d.o.o. Sarajevo
Nadzor VIZIJA d.o.o. Sarajevo
Izvođač SELA d.o.o. Sarajevo
Lokacija Olovo
Površina  
Početak radova April 2018.
Završetak radova April 2019.
Vrijednost projekta 2.500.000,00 KM
Kontakt http://aquaterm.olovo.ba/

Bosnian Flag

Nakon usaglašavanja projektnog zadataka i izrade nekoliko varijanti položaja zatvorenog i otovrenog bazena došlo se do usaglašavanja projektanta sa investitorom da je najbolja opcija da se objekat zarotira prema ušću rijeka Stupčanica i Bioštica i da se digne bazenski prostor na nivo prizemlja na kotu +3,50. Prvenstveno radi zaštite objekta od poplava a ujedno ispod bazena se mogu smjestiti prostorije održavanja,klima komore,tehničke prostorije bazena i djelomično garaža.

Zahtjev investitora je bio također da se omogući pristup bazenskim prostorijama iz hola hidroterapije u postojećem dijelu objekta i da visina bazenkog objekta bude u visini zadnje etaže s ciljem da se u II fazi može računati na izgradnju dijela soba za smještaj.

Zatvoreni bazen je dimenzija 25*10,0m dok je vanjski bazen nepravilnog oblika i ima prosječnu dubinu 60,0+80,0cm.

Anexi objekta su predviđeni da se urade u ab. Monolitnom sistemu dok je dio zatvorenog bazena predviđen u prefabrikovano-betonskom sistemu (nadogradnja sobe-II FAZA)

Drugi dio bazena je predviđen sa ab. Stubovima povezanim lijepljenim gredama. Sva staklena fasada je predviđena kao aluminijumska Feal Široki brijeg 60-K sa odgovarajućim sistemom za harmo vrata i ostakljenjem. Gornji anex je u prizemlju restoran koji je povezan sa kuhinjom u postojećem dijelu dok je na gornjem spratu smješten welnes centar. Objekat se izvodi u svemu prema datoj mikrolokaciji, prema usvojenom idejnom rješenju i prema urbanističko-tehničkim uvjetima.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top