IX transverzala Sarajevo

Projekat Deveta transverzala Sarajevo
Investitor Ministarstvo saobraćaja KS; Direkcija za puteve KS; Opština Novi Grad Sarajevo
Projektant  
Nadzor IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
Izvođač EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo
Podizvođač  
Lokacija Novi Grad Sarajevo
Dužina 450m
Početak radova 2017.
Završetak radova 2019.
Vrijednost projekta 16 miliona KM
Kontakt http://ms.ks.gov.ba

Bosnian Flag

Projektom je predviđena izgradnja IX transferzale sa rekonstrukcijom postojećih raskrsnica sa ulicama Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Podrazumijeva izgradnju saobraćajnice sa po dvije trake u oba smjera dužine 450 metara, izgradnju nadvožnjaka preko šest kolosijeka željezničke pruge dužine 150 metara, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice u ulici Safeta Zajke i njeno pretvaranje u kružni tok uključujući pothodnike za pješake.

 

 

Top