XII Transferzala i stupska petlja

Projekat XII Transferzala i stupska petlja
Investitor KS Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve
Projektant TZI Inženjering d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo; GP ŽGP d.d. Sarajevo
Podizvođač  
Lokacija Briješće - Dobrinja
Dužina 900m
Početak radova Septembar 2013.
Završetak radova 2014.
Vrijednost projekta 11 miliona EUR
Kontakt http://ms.ks.gov.ba

Bosnian Flag

Trasa XII transferzale počinje neposredno ispred mosta na rijeci Miljacki, i nastavak je Lota 2b Sarajevske obilaznice. Projekat Stupske petlje, kao sastavnog dijela XII transverzale i trenutno najopterećenijeg i najfrekventnijeg čvorišta na području Kantona Sarajeva i šire, sastoji se iz: rekonstrukcije postojećih rampi B i D, te novog projekta rampi A i C, čime se dobio konačni izgled petlje Stup („djetelina“), sa svim potrebnim vozno-dinamičkim, saobraćajnim i estetskim elementima.

Kako bi se ostvarila veza sa budućim autobuskim terminalom kroz rampu A projektovan je potputnjak širine 9,80m. Projektovanim potputnjakom širine 8,00m na rampi C omogućen je pristup groblju kao i individualnim objektima unutar petlje.

Zbog velike frekvencije pješačkog saobraćaja, u sklopu petlje na Gradskoj longitudinali je projektovan pothodnik sa izlazima na tramvajsko stajalište i sa vezama desne i lijeve strane Gradske longitudinale. Pothodnik je opremljen elevatorima tako da omogućava nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom.

Novi natputnjak preko Gradske longitudinale lociran je sa istočne strane postojećeg natputnjaka. Rekonstrukcija postojeće Gradske longitudinale na dužini od cca 620m, kao posljedica novoprojektovanog rješenja Stupske petlje, sastoji se u dodavanju isključnih i uključnih traka za potrebe povezivanja Gradske longitudinale sa XII transferzalom.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top