Hotel C.U.INN Ltd. Sarajevo

c.u.inn_hotel_sarajevo_sa-c.net_RENDERc.u.inn_hotel_sarajevo_sa-c.net_DETAILS 

UK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

U neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Sarajeva planirana je izgradnja low cost (internet) hotela. Osnovni koncept projekta je osiguranje smještaja sa minimalnim brojem stalno zaposlenog osoblja, gdje je većina procesa automatizovana ili se koriste vanjske usluge ili servisi. Ovaj tip hotela idealan je za mlađu populaciju sa znanjem i iskustvom korištenja visoke tehnologije i sofisticiranih aparata.

Prvobitni investitor austrijska firma C.U.INN Internet Hotel GmbH koja posjeduje 80 posto vlasničke strukture, zbog finansijskih problema nastalih kao rezultat recesijskih kretanja, odustala je od projekta. Međunarodni aerodrom Sarajevo u čijem je vlasništvu 20 posto strukture dobio je dozvolu od C.U.INN Internet Hotel GmbH da pronađe novog partnera. Austrijska firma je spremna da uz nakladu dosadašnjih troškova ponudi svoj dio investitoru.

Ukupna vrijednost projekta je 4,5 miliona eura, a veličina parcele na kojoj se treba graditi hotel iznosi 4.400 metara kvadratnih.

Od sadržaja, gostima će biti na raspolaganju 85 dvokrevetnih soba, Bussines Center, restoran, banket sala i konferencijska sala.

Investitori naglašavaju da sve ekonomske observacije pokazuju da je ovo vrlo izvodljiv projekat, koji obezbijeđuje zadovoljavajuće finansijske reuzultate.

Dizajn hotela predstavlja kombinaciju arhitekture i marketinga. Enterijeri i oprema objekata su jednostavni i savremeni, a osnovna karakteristika im je udobnost i lakoća čišćenja odnosno održavanja.

Internet hotel koncept podrazumijeva 24-satni prijem (check-in) preko uređaja "hotelomat", zavisno od prisutnosti osoblja. Nepotrebna je dodatna odjava. Booking je moguće vršiti i van radnog vremena, preko interneta ili "hotelomat" uređaja. Slobodne sobe i resursi su vidljivi na prvi pogled, a proces rezervacije je vrlo jednostavan i jasan.

Konstrukcija hotela je betonska i čelična. Za unutrašnje i vanjske obloge se koriste savremeni materijali visokih estetskih karakteristika, jednostavni za eksploataciju i održavanje. Prilikom izrade idejnog projekta vodilo se posebno računa o zadovoljenju savremenih tendencija "green architecture" odnosno objekata koji potrošnju energije svode na minimum i na taj način učestvuju u zaštiti sredine.

Karakteristika "green architecture" je i upotreba neškodljivih, po mogućnosti recikliranih, trajnih, ali nakon upotrebe razgradivih materijala.

 

Top