Hotel Salt City

Projekat Hotel Salt City
Investitor INPROZ Group d.o.o.
Projektant Nedim Čitaković d.i.a.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Tuzla - Slatina
Površina 1365 m²
Početak radova 2020.
Završetak radova 2021.
Vrijednost projekta  
Kontakt (+387) 61 729-325

Bosnian Flag

U skladu sa turističkim razvojem Tuzle pojavila se potreba za gradnjom novih hotela. Jedan od njih će biti izgrađen u centru grada, a imat će pogled na kompleks Panonskih jezera. Hotel pod nazivom Salt City graditi će kompanija Inproz group na lokalitetu gradskog parka.

Riječ je o objektu veličine 1.650 kvadratnih metara, sa 25 soba, a pored smještajnih kapaciteta planirano je i formiranje mini restorana sa baštom u parku i pogledom na Panonska jezera, male kongresne sale, malog trim kabineta i male saune sa tuševima.

Objekat će biti smješten u užem gradskom jezgru, neposredno u blizini Panonskih jezera i centralne gradske šetnice te će svojim izgledom imati zadatak da ostavi pečat svog vremena i dodatno doprinese kvalitetu mikrolokacije.

Za projektovanje hotela zadužen je arhitekt Nedim Čitaković koji je za medije kazao da je pri projektovanju objekta u funkcionalnom i oblikovnom smislu postajalo nekoliko ključnih faktora, kao što su lokacija, zadovoljenje kvaliteta funkcije prostora, estetske vrijednosti, historijske vrijednosti poput soli, slane vode i slično. Sama oblikovnost proizilazi iz dva glavna faktora, odnosno lokacije, tj. susjednih objekata koji su uvjetovali stepenasti oblik te gabaritne forme koja korijene pronalazi u grumenu soli kojeg je slana voda isklesala i zaoblila. Objekt svojom formom i funkcijom treba da postane novi reper u centralnoj zoni grada sa 25 visokoopremljenih smještajnih jedinica različite kategorizacije – jednokrevetnih, dvokrevetnih te trokrevetnih soba i apartmana. Veliki izazov za ovog arhitektu u cijelosti je predstavljalo međusobno usklađenje tlocrtnih zahtjeva, poput organizacije prostora i konstruktivnog rješenja koji moraju biti maksimalno ispunjeni i želje za talasastom formom objekta.

Hotel Salt City će biti građen od savremenih materijala s težnjom da se u najvećoj mjeri ispoštuje osviještenost o zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti.

 

 

Top