Hotel Zagreb

Projekat Hotel Zagreb
Investitor Mobis Electronic d.o.o.
Projektant Nedim Hadžiabdić d.i.a.
Nadzor G.D. Arhitekt d.o.o. Mostar
Izvođač Neimari d.o.o. Sarajevo
Lokacija Marijin Dvor
Površina  
Početak radova 2014.
Završetak radova 2016.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://mobis-electronic.com

Bosnian Flag

Lokacija

Zgrada hotela Zagreb u Sarajevu se nalazi u centralnom dijelu grada na Marijin Dvoru, a pripada južnom nizu Titove ulice na uglu sa ulicom Valtera Perića. U neposrednoj blizini, na suprotnoj strani Titove ulice se nalazi zgrada Marijin Dvora, po kojoj je nazvana cjelokupna gradska četvrt. Na zgradu hotela se prema istoku i sjeveroistoku nadovezuju kasnije građeni objekti iz austrougarskog perioda.

Osnovni podaci

Historijska građevina – Hotel Zagreb u Sarajevu posjeduje veliku ambijentalnu i dokumentarnu vrijednost u okviru gradske ambijentalne cjeline Titove ulice i Marijin Dvora. Objekat je građen tokom prve faze austrougarskog perioda kao historicističko ostvarenje. Doživio je radikalnu transformaciju u periodu između dva svjetska rata, kada su od strane pobornika moderne u Sarajevu uklonjeni historicistički dekorativni elementi, a objekat usklađen sa aktuelnim estetskim stremljenjima. Iako se iz današnje perspektive takve aktivnosti vezane za graditeljsko naslijeđe čine neprihvatljivim, pojedini objekti na kojima su izvršene te vrste transformacija danas imaju veliku historijsku i dokumentarnu vrijednost o modernističkom detradicionaliziranju historicističkih građevina, te kao takvi svjedoče o historijskoj slojevitosti i predstavljaju neraskidivi dio urbane historije centralnog dijela Sarajeva.

Konstrukcija

Konstrukcija objekta sastoji se od vertikalnih AB zidova i horizontalnih AB ploča. Vertikalni AB zidovi pružaju se neprekidno cijelom visinom objekta izuzev zidova u osama 4 i 5 koji se od nivoa 0,00 pa sve do temeljne ploče pomjeraju prema unutrašnjosti za 50cm da bi se omogućilo izvođenje zaštitne konstrukcije građevinske jame.

AB zidovi su raspoređeni po vanjskim konturama objekta i u srednjem dijelu – jezgru gdje se nalaze vertikalne komunikacije, liftovsko okno i stepenište. Svi zidovi su debljine 20cm sa proširenjem debljine pojedinih zidova na 30cm u najnižoj podzemnoj etaži, (suteren – 2), jedino je zid u osi 1’ debljine 40cm cijelom visinom objekta.

Stropne konstrukcije su AB ploče debljine 20cm u nadzemom dijelu objekta i debljine 15cm u podzemnom dijelu objekta. AB ploče se oslanjaju na vanjske, fasadne, AB zidove i unutrašnje AB jezgro. U nadzemnom dijelu objekta odabrano je rješenje ploče bez greda dok je u podzemnom dijelu objekta usvojeno rješenje ploče smanjene debljine (15cm) oslonjene preko roštilja jakih greda. Roštilj greda u podzemnim etažama je usvojen zbog velikog korisnog tereta, oko 10kN/m2 – na zahtjev investitora, jer je tu predviđeno skladištenje materijala.

Osnovni raster za ploče je 5.33m po ‘’kosoj’’ strani objekta (Titova ul.) i 4.85m po ‘’horizontalnoj’’ strani. Na mjestu gdje se spajaju ova dva glavna pravca pružanja ploča, horizontalna i kosa, u osovini C, nalazi se jaka greda koja se oslanja na unutrašnje AB jezgro i vanjski AB zid i koja služi kao unutrašnji oslonac za ploču.

Temeljenje se izvodi preko AB ploče debljine 60cm sa produbljenjem kote temeljenja za 1,5m u osnovi liftovskog okna radi smještanja liftovskih instalacija i šaht za crpljenje vode pored njega.

Pored objekta izvodi se aneks, (Pr+Mezanin), kao zidana konstrukcija sa horizontalnim i vertikalnim AB serklažima i horizontalnim AB stropnim pločama debljine 20cm. Aneks je odvojen od glavnog objekta i preko svojih zidova oslanja se na zaštitnu konstrukciju uz objekat a sa vanjske strane oslanja se na nearmirani trakasti temelj. Komunikacija između aneksa i glavnog objekta je ostvarena na nivou 0,00 i na nivou međupodesta stepeništa glavnog objekta i poz 100 aneksa.

Oblik i veličina konstruktivnih elemenata su odabrani tako da budu u arhitektonskom smislu usklađeni sa potrebama prostora, što je moguće više jednakih dimenzija zbog uniformnosti oplate i ekonomičnosti sa stanovišta optimalnog odnosa količine betona i armature. Sve dimenzije konstruktivnih elemenata date su u planovima oplate.

Zaštita građevinske jame izvodi se AB dijafragmom debljine 40cm i za zaštitnu konstrukciju je urađen poseban projekat. Zaštitna konstrukcija i podzemni dio glavnog objekta moraju se izvoditi sinhronizirano.

BILANS POVRŠINA:

SUTEREN -2 232,47 m2

SUTEREN -1 232,47 m2

PRIZEMLJE 255,06 m2

I SPRAT 232,19 m2

II SPRAT 230,13 m2

III SPRAT 228,09 m2

IV SPRAT 224,60 m2

_________________________________

Σ OBJEKAT: 1635,01 m2

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top