Isa-begov hamam - rekonstrukcija

Projekat Isa-begov hamam - rekonstrukcija
Investitor Vakufska direkcija IZ u BiH
Projektant arhitekt Ferhat Mulabegović
Nadzor G.P. BIŠINA d.o.o. Mostar
Izvođač ER-BU d.o.o. Sarajevo
Lokacija Stari Grad - Sarajevo
Površina 817 m2
Početak radova April 2013.
Završetak radova 2015.
Vrijednost projekta 30 miliona KM
Kontakt http://vakuf.ba

Bosnian Flag

Isabegov hamam, poznat i kao Carev hamam, je najstarija javna banja u Sarajevu koju je dao izgraditi treći beg Osmanlijske pokrajine Bosne i glavni osnivač Sarajeva, Isa-beg Ishaković. Podignut je u neposrednoj blizini Careve džamije. Hamam se spominje već 1462. godine. Vremenom je zgrada hamama oštećena, a potpuno je srušena 1889. godine.

Banja je ponovo sagrađena 1891. po nacrtu arhitekte Josipa Vancaša. Jedan dio zgrade je urađen po uzoru na stari hamam, dok je drugi dio moderno kupatilo zapadnog tipa. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu zgrada hamama je teško oštećena granatama, te joj prijeti opasnost potpunog propadanja, jer nisu preduzeti nikakvi sanacioni zahvati poslije razaranja.

Obnova Gazi Isa-begovog hamamatrebala bi početi u oktobru ove (2012. op.a.) godine. Obnovu ovog nacionalnog spomenika sa skoro tri miliona maraka finansirat će vlada Republike Turske putem vakufske direkcije.

Polovinom septembra trebao bi se znati izvođač radova, nakon što bude gotova tenderska procedura. Tender je početkom mjeseca raspisan u Turskoj, a glavni uvjet za apliciranje je posjedovanje certifikata i licence za obnavljanje objekata koji su pod zaštitom države i moći će se prijaviti samo Turske firme koje imaju bogato iskustvo u obnovi ovakvih objekata.

Objekat će biti potpuno uređen i prilagođen budućoj namjeni. Isa-begov hamam će zadržati izvorni dio, jer se i ne može drugačije uraditi zbog pravila Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, s obzirom na to da je on 2004. godine stavljen na listu nacionalnih spomenika BiH. U ostalom dijelu će se urediti sobe, te će objekat imati hotelski karakter.

Hotel će raspolagati sa 19 soba i dva apartmana i bit će dat u zakup. Sav namještaj će biti u staroosmanskom stilu, visokog standarda.Vanjski izgled hamama ne može biti mijenjan, te će tako svi gabariti objekta, smještenog na 817 kvadratnih metara, ostati isti, kao i izvorna fasada.

Kada je riječ o budućem izgledu hamama, on će imati funkciju butik-hotela. U njegovom će sastavu biti tursko kupatilo i svi prateći sadržaji kao što su saune, prostori za masažu i slično, ali će uključivati i hotel visokog standarda, samo manjih gabarita.

Projektant je sarajevski arhitekta i veliki poznavalac graditeljske baštine Ferhat Mulabegović.

 

 

Top