Ski apartmani Bjelasnica - Vjestacka topografija

Projekat Ski apartmani Bjelašnica - Vjestačka topografija
Investitor Unioninvest d.o.o. Sarajevo
Projektant Studio non stop
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Bjelašnica
Površina 6.500 m2
Početak radova 2004.
Završetak radova 2006.
Vrijednost projekta 5,6 miliona EUR
Kontakt http://unioninvest.net

Bosnian Flag

Ski apartmani bazirani su na formiranju vještačke topografije, koja se oblikom i materijalizacijom uklapa u okolni planinski ambijent: planine, šume, stijene i snijeg. Organizaciona shema, koju šine četiri odvojena apartmanska objekta, bazirana je na organizacionoj shemi planinskih naselja katunskog tipa, s pojedinačnim, slobodnostojećim objektima, koji čine jedinstvenu prostornu i funkcionalnu kompoziciju. Materijalizacija objekta koncipirana je tako da se koriste lokalni materijali (drvo i kamen), kao i lokalne boje (zelena i bijela), što odgovara okolnim elementima prirodnog okruženja.

U tom smislu je osnovni koncept vještačke topografije dodatno pojačan materijalizacijom i bojom, uklapajući objekt u njegovo prirodno okruženje. Funkcionalna shema bazirana je na vizuri prema masivu i vrhu Bjelašnice. Četiri pojedinačna volumena su kompoziciono smaknuta, tako da svaki od 78 apartmana ima direktan pogled na vrh Bjelašnice.

UK Flag

The ski apartments were designed to create an artificial topography, its shape and materials echoing the natural surroundings of mountains, forest, rocks and snow. The layout, consisting of four separate apartment buildings, is inspired by the katun type of traditional mountain village with its detached buildings forming a single spatial and functional composition. The materials used are local wood and stone, and the colours are local too - green and white - reflecting the natural surroundings.

The basic concept of artificial topography is thus enhanced by the materials and colour palette so that the buildings blend into their setting. The layout centres of the view of Mt Bjelašnica, with the four detached buildings arranged so that each of 78 apartments enjoys a direct view of the mountain-top.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

Top