Rehabilitacija Saborne Crkve Svete Trojice

Projekat Rehabilitacija Saborne Crkve Svete Trojice
Investitor Eparhija ZHiP
Projektant Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
Nadzor Arhitektonsko-građevinski fakultet Banjaluka; Federalni zavod za zaštitu spomenika Sarajevo
Izvođač GP Gemax d.o.o. Beograd
Lokacija Mostar
Površina  
Početak radova Mart 2010.
Završetak radova 2019.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://eparhija-zahumskohercegovacka.com

Bosnian Flag

Sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Nalazi se na lokaciji Brankovac. Crkva posvećena Svetoj trojici bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu. Hram je potpuno srušen u ratu 1992. godine. Saborni hram Svete trojice građen je u periodu od 1863. do 1873. godine. Graditelji crkve bili su hercegovac Spasoje Vulić i poznati neimar Andrej Damjanov. Hram je Bazilikalne osnove, sa malim i malobrojnim otvorima, nadogradnja je vizantijskog stila sa šest nejednakih kupola na visokim ostakljenim tamburima, koji su osvijetljavali unutrašnjost. Zvonik koji je građen u baroknom stilu, atike sa gotičkim i orijentalnim šiljcima i bogata plastika oko otvora, bile su stilske karakteristike Crkve Svete trojice u Mostaru. Spoljne mjere crkve u osnovi su 26 x 45m, visina centralne kupole je 30m, a visina zvonika sa krstom je 45m. U unutrašnjosti crkve dominirali su elementi u bogatom pozlaćenom duborezu, impozantni oltar sa 44 ikone, klasicistička ulja na platnu, kružno stepenište sa propovednicom i svečana prestola za vladiku i sveštenike. Krajem 20. vijeka, centranu kupolu i južni zid oslikali su grčki freskoslikari. Velika trodelna kamena kapija, djelo arhitekte Momira Korunovića, izvedena je početkom 20. vijeka u stilu nacionalno-romantičarskog ekspresionizma.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top