Rehabilitacija tvrđave Kastel

Projekat Rehabilitacija tvrđave Kastel
Investitor Europska Unija
Projektant  
Nadzor Zavod za izgradnju AD Banja Luka
Izvođač Porobić d.o.o. Trebinje
Lokacija Banja Luka
Površina 48.000m2
Početak radova Februar 2013.
Završetak radova Februar 2015.
Vrijednost projekta 2,5 miliona EUR
Kontakt http://banjaluka.rs.ba

Bosnian Flag

Obnova dijela banjalučke tvrđave Kastel je počela i trebalo bi da bude završena u roku od dvije godine. Radovi su počeli na revitalizaciji cjeline devet tvrđave Kastel. To je historijski muzej koji će biti obnovljen prema predviđanjima u roku na koji se obavezuje izvođač radova.

Radove na obnovi dijela tvrđave Kastel izvodi preduzeće ''Porobić'' iz Trebinja. Iz sredstava Evropske unije u okviru pretpristupnih IPA fondova, MCP je kroz proces programiranja obezbijedio sredstva u iznosu od 2.500.000 eura za obnovu dijela projektantske cjeline IX tvrđave Kastel. U toku je priprema studije izvodljivosti investiranja za sve ostale cjeline, a predviđeno je da bude revitalizovano ukupno devet.

Cjelina 9 - Muzej i istočno dvorište

Novoprojektovanim rješenjem u Kamenoj zgradi se predviđa kulturni sadržaj - gradski muzej. Također se predviđa obnavljanje kule 5 kao i kule 6. Bastion 4 postaje kafe-knjižara, bastion 5 galerija, bastion 6 galerija sa ekstenzijom u podzemnom dijelu.

Kamena zgrada - Gradski muzej Programska struktura objekta je muzej sa mogućnošću održavanja vjenčanja u sali 2 i prizemlju objekta. Navedene funkcije ostvaruju se u prostoru javnog karaktera - dvorištu u vidu izložbi na otvorenom i samom objektu. Programski se predviđa u samom objektu foaje sa info pultom, sanitarni blok s garderobom, izložbeni prostor, priručni depo. Aktiviranjem potkrovlja i povezivanje s prizemljem u potkrovlju se predviđaju kancelarije uprave i kustosa, kao i sanitarni blok za zaposlene. Površina prizemlja je 555.60 m2.

Rekonstruisanje kule 6 prema uslovima Zavoda za zaštitu predviđa se u programskom smislu vidikovac namijenjen posjetiteljima kastela. Površina kule na dva nivoa iznosi 38 m2. Njena namjena je spajanje sa šetalištem uz rijeku Vrbas, u prizemlju, dok se na spratovima formira info centar.

Rekonstrukcija bastiona 4 prema uslovima Zavoda za zaštitu predviđa se u programskom smislu kafe namijenjena posjetiteljima kastela. Površina bastiona je 282 m2. Funkcija je kafe-knjižara.

Rekonstruisanje bastiona 5 prema uslovima Zavoda za zaštitu predviđa da se u programskom smislu galerija namijeni povremenim izložbama. Površina bastiona iznosi 475m2.

Rekonstrukcija bastiona 6 predviđa u programskom smislu galeriju sa ekstenzijom u podzemnoj etaži namijenjenu posjetiocima kastela. Površina bastiona iznosi 1077m2. U podzemnoj etaži se predviđa izložbeni prostor u kojem bi se prezentovali ostaci Podzemnog arsenala.

Istočno dvorište

Popločavanje dvorišta granitnim paljenim pločama dimenzija 250cm sa 100 cm debljine 6 cm u odgovarajućem slogu i tonu u kombinaciji sa granitnom i drvenom kockom 10x10x10 cm sa zatravljenim površinama različitih dimenzija koje su u ravni sa granitnim pločama. Veći dio dvorišta je pod travom. Nosivost ploča i podkonstrukcije treba da bude takva da omogući pristup interventnim vozilima. Projektom se predviđa upotreba elemenata spoljnog mobilijara u vidu rasvjete u podu, visokim svjetiljkama, klupama za sjedenje, zatravljenim površinama, drvećem, kantama za otpadke itd.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top