Bosna RE headquarter

Projekat Bosna RE headquarter
Investitor Bosna RE
Projektant Argentaria d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Novo Sarajevo
Površina  
Početak radova 2009.
Završetak radova 2010.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://bosnare.ba

Bosnian Flag

Na lokalitetu sarajevskog naselja Dolac Malta završena je sanacija, nadogradnja i adaptacija objekta koji je tokom ratnih dejstava bio gotovo potpuno devastiran. Prvo bosanskohercegovačko društvo za reosiguranje, Bosna RE, je odlučilo da baš u toj zgradi napravi novo sjedište.

Radovi na sanaciji, rekonstrukciji i adaptaciji su počeli 27. jula 2009. godine, a završeni 2010. godine.

Prva i ključna faza bila je ojačavanje temelja i izgradnja tzv. seizmičkih platna, odnosno izgradnja zidova i nosećih stubova, da bi zgrada mogla izdržati zemljotres i da bi se na njoj mogla izvršiti rekonstrukcija i u konačnici, da bi se modernizirala.

Projekat rekonstrukcije ove veoma značajne investicije je, zajedno sa Institutom za materijale i konstrukcije, uradila sarajevska kompanija Argentaria, koja je ujedno vršila i nadzor nad izgradnjom.

U kompaniji H.M.I. Inžinjering, koja je zajedno sa građevinskom kompanijom Duljević d.o.o. Sarajevo, bila izvođač radova, su rekli da se radilo o veoma zahtjevnom projektu, jer su u vrijeme kada je objekat građen važili drugi građevinski propisi. Prema njihovim riječima, beton koji je tada korišten je također drugačijeg kvailteta od onoga koji se sada koristi, tako da je sada pojačana konstrukcija i dodati određeni konstruktivni dijelovi da bi na kraju sve bilo prema sadašnjim normativima i standardima.

Objekat: Zadatak projekta je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg poslovnog objekta u ulici Zmaja od Bosne br.74, koji je u znatnoj mjeri devastiran ratnim dejstvima. Statička stabilnost postojećeg objekta nije predmet ovog projekta, obzirom da je to obrađeno u zasebnom elaboratu. Objekat je spratnosti Po+P+mezanin+6, a dogradnja objekta se planira na zadnjoj, petoj etaži, na kojoj ce se izvršiti proširenje postojećeg gabarita etaže, do gabarita tipskih etaža i to za po jedan raster u pravcu juga i sjevera. Namjena objekta ostaje nepromjenjena, s tim što se na krovnoj etaži vrši dogradnja radi izlaska stubišta i smještaja kotlovnice. Dio podruma, prizemlja i mezanina je funkcionalno i tehnološki potpuno odvojen kao zasebna cjelina i vlasništvo banke, tako da se u ovom projektu ne obrađuje. Stoga, u podrumskoj etaži dolazi do intervencije u cilju povezivanja dvije odvojene cjeline, u kojoj se otvara podzemni koridor sa odvojenim, službenim ulazom. Takođe, u cilju postizanja veće svijetle visine u podrumskoj etaži, nivo podne konstrukcije se spušta na nivo gornje ivice postojećih temelja, utvrđenog uvidom na licu mjesta.

Funkcionalno rješenje: Objekat ne mijenja svoju funkciju, dakle kao poslovni objekat zadržava postojeći glavni ulaz, uz novi, službeni ulaz sa sjeverne strane, kroz novi podzemni koridor. Podzemna etaža će u potpunosti biti u namjeni arhivama i ostavama, u prizemlju je glavni ulazni hol sa recepcijom, dok su sve ostale etaže poslovnog karaktera. Na krovnoj etaži je, uz kotlovnicu, planiran i mali caffe-bar, foaje, garderoba, šank, hol, višenamjenska sala, te krovna terasa.

UKUPNA POVRŠINA: P=2182,72 m2

Obrada i konstrukcija: Postojeći konstruktivni sistem je skeletni sa AB stubovima i gredama i međuspratnom sitnorebrastom tavanicom.

Novi konstruktivni elementi projektovani su tako da što manje opterećuju postojeći konstruktivni sistem.Nova armiranobetonska ploča na koti +20,77 m (debljina ploče d=15,0 cm), sa armiranobetonskom atikom d=15,0 cm visina atike h=145 cm.

Nosači konstrukcije panoramskog i unutarnjeg lifta su od čeličnih kutijastih profila, miniziranih i bojenih protupožarnim bojama, koji se ankeruju za AB konstrukciju.Konstrukcija panoramskog lifta ima armiranobetonsko platno d=25,0 cm, obloženo trespom. Detaljniji opis konstrukcije objekta dat je u tehničkom opisu projekta konstrukcije.

Izrada novih opečnih zidova debljina 25cm. Svi pregradni zidovi su od dvostrukih gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji d=10 i 15cm, dok su pregradni zidovi između različitih požarnih zona izvedeni vatrootpornim gips-kartonskim pločama.

Urađena je nova horizontalna hidroizolacija u podrumkoj etaži, kao i svi slojevi ravnog prohodnog krova, uključujući termoizolaciju, parnu branu i termoizolaciju (detaljnije opisano u stavki ravnog krova u predmjeru radova).

Svi slojevi postojećih podnih konstrukcija se skidaju i postavljaju se novi, od zvučne izolacije – Floormate 2cm, preko mikroarmiranog maltera Alteks-a s dodatkom polimernih vlakana, do završne podne obloge. Podovi u zajedničkim prostorijama stubišta obloženi su kamenom, ulazni hol, podrumskim prostorijama, mokri čvorovi, su od visokokvalitetnih gres porculanskih ploča u ljepilu, dok su uredski prostori obloženi sa toplim podom tipa tarket d=0,8 mm, po izboru investitora. Svi unutarnji zidovi su završno bojeni disperzionim bojama.

Fasadne površine su obložene EPS termoizolacionim pločama d=8,0cm, tipa kamena vuna Novoterm, te preko završna fasadna obloga trespa na podkonstrukciji.Debljina trespa ploča d=0,8mm u bojama A 03.1.0/ST Pastel Grey i A 12.6.3/ST Wine Red.

Instalacije: Sve instalacije na objektu su projektovane u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima te u skladu sa već dobijenim načelnim saglasnostima i uputstvima od strane Javnih Katonalnih i Republičkih preduzeća. Na objektu će se takođe izvesti gromobranska instalacija u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top