Bosnalijek / poslovno - administrativna zgrada

Projekat Bosnalijek / poslovno - administrativna zgrada
Investitor Bosnalijek d.d. Sarajevo
Projektant studio Ćema d.o.o. Sarajevo
Nadzor IMK Sarajevo
Izvođač AND Drive d.o.o. Sarajevo
Lokacija Sarajevo
Površina 1.840 m2
Početak radova 2011.
Završetak radova 2013.
Vrijednost projekta 10 miliona KM
Kontakt http://bosnalijek.ba

Bosnian Flag

Farmaceutska i hemijska industrija Bosnalijek nalazi se na području sarajevske opštine Cenar u Jukićevoj ulici. Na ovoj lokaciji, tačnije u objektu u kojem se nalazi i pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova, smještena je kontrola kvaliteta. Rastom i razvojem proizvodnje ukazala se potreba za gradnjom novog objekta. Izgradnja nove zgrade domaće farmaceutske kompanije Bosnalijek, u koju će biti premještena administracija i odjel za kontrolu kvaliteta je u toku, a vrijednost projekta procijenjena je na deset miliona KM.

Poslovno-administrativni dio bit će podijeljen u više radnih sektora koji su uglavnom raspoređeni na prvom i drugom spratu dok je jedan manji dio smješten u prizemlje južnog bloka zajedno sa računarskim centrom.

Kontrola kvaliteta je dio objekta u kojem se vrše ispitavanja proizvoda što zahtijeva posebne uslove koji se definišu prema važećim svjetskim standardima, posebno obraćajući pažnju na higijenske standarde te standarde koji se odnose na zaštitu okoliša. Sve laboratorije sa pratećim sadržajima kao šti su garderoba, sanitarije, ostave nalazit će se na prvom i drugom spratu, dok će se u prizemlju nalaziti glavni ulaz za kontrolu kvaliteta kao i prostori za prijem materijala i arhivski prostor.

Nova zgrada nalazi se uz glavnu kapiju i uz buduću Prvu transverzalu. U jednoj polovini objketa bit će smještena kontrola kvaliteta, a u drugoj polovini objekta planira se smjestiti poslovno-administrativni dio.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top