NLB Bank Sarajevo HQ

Projekat NLB Bank Sarajevo HQ
Investitor NLB Bank Ljubljana
Projektant normal arhitektura studio
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Novo Sarajevo
Površina 27.420 m²
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta  
Kontakt http://nlb.si

Bosnian Flag

Zgrada će se koristiti kao sjedište velike regionalne banke. Ova funkcija je razvila koncept za dizajn objekta sa 'sefom' kao glavnom idejom. Vizualni oblik sefa predstavlja kubusni volumen zgrade. Presjek kroz sredinu objekta predstavlja mogućnost da se sef otvori. Dakle, taj otvor predstavlja otvoreni sef te omogućava prirodnoj svjetlosti i ventilaciji da dopre do unutrašnjih prostora, koji su udaljeni od vanjskih gabarita zgrade. Kako bi se ''zgrada osigurala'', dizajnirana je mreža koja pokriva objekt u cijelosti te stvara arhitektonski i zaštitni okvir. S arhitektonskog aspekta, objekt reflektuje modernu tehnologiju koja se koristi u konstrukciji. Okvir fasade koji se stvara sa ostakljenom fasadom, transparentnost i vizuelni efekti će biti inkorporirani u okolinu te će u isto vrijeme dominirati svojim ekstravagantnim izgledom. S funkcionalnog gledišta, objekt će pružati neometanu vertikalnu i horizontalnu komunikaciju kako za zaposlenike tako i za korisnike. Sve jedinice imaju prirodnu svjetlost u ventilaciju iako nisu sve okrenute prema glavnim fasadama zgrade. To je učinjeno kako bi se kreirao neometan i efikasno iskorišten prostor koji pruža ugodnu radnu klimu, neophodnu za produktivan rad i boravak unutar objekta.

Banka je locirana na glavnoj saobraćajnoj longitudinalnoj osi Sarajeva i, okružena Kampusom Sarajevskog univerziteta i kulturnim objektima kao što su Zemaljski muzej BiH, definira mjesto kulturološkog i obrazovnog karaktera.

UK Flag

The building is to be the headquarters of a major regional bank, which gave rise to the design concept of the building as a safe deposit box, with the cuboid shape of the building representing the safe and the slice through the centre representing an open safe, allowing natural light and ventilation deep into the interior. The mesh that clads the entire building both provides secure and creates its architectural framework. From the architectural perspective, the building reflects the modern technology used in its construction. The transparency and visual impact of the frame being created with the glazed facade will be incorporated into the setting while also dominating it with its extravagant appearance. From the functional perspective, the building is designed to allow freedom of movement in all directions by both staff and costumers. All the premises enjoy natural light and ventilation, even those not facing the main facades, so as to ensure the undisturbed and efficient use of space that creates a pleasant environment conductive to productive work.

The site of the proposed NLB Bank is on the main road running the lenght of Sarajevo. Surrounded by the University of Sarajevo campus and cultural amenities such as the National Museum of Bosnia and Herzegovina and the History Museum of Bosnia and Herzegovina, it defines a place that is cultural and educational in nature.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top