SA Dundee - Business & entertainment center

Projekat SA Dundee - Business & entertainment center
Investitor SA Dundee group d.o.o.
Projektant  
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Novo Sarajevo
Površina  
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta 30 miliona EUR
Kontakt sadundee.ba

Bosnian Flag

Studija izvodivosti je napravljena za multiplex poslovni i zabavni centar sljedećeg zadržaja:

•Garaže

•Trgovački Center

•Restorani

•Poslovni prostori

•Bazen

•Wellness/Fitnes Centar

•Dječije obdanište

Investor SA Dundee Group d.o.o. Sarajevo bi učestvovao sa 25% dok bi strateški partner učestvovao sa od prilike 75% na bazi zajedničkog poduhvata.

Projekat je otvoren za druge vrste partnerstva.

UK Flag

The feasibility study has been completed for the multiplex business and entertainment center, including:

•Garage

•Trade Center

•Restaurant

•Business Unit

•Swimming Pool

•Wellness/Fitness Center

•Daycare Center

•5 Business Suites

Investor SA Dundee Group d.o.o. Sarajevo will participate with 25 % while the strategic partner with approximately 75 % based on the joint venture principal.

The project is open to other forms of partnerships.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top