Internacionalni Univerzitet Travnik

Projekat Internacionalni Univerzitet u Travniku
Investitor Internacionalni Univerzitet u Travniku
Projektant Dom projekt d.o.o.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Travnik
Površina 9.900,00 m2
Početak radova 2011.
Završetak radova 2013.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://dom-projekt.ba

Bosnian Flag

Projektovani objekat možemo podijeliti u četiri funkcionalne cjeline, koje se međusobno nadopunjuju i nastavljaju jedna na drugu, a to su: 1 - prostorije za odvijanje nastavnog procesa, 2 - prostorije za smještaj profesorskih kabineta i uprave univerziteta, 3 - stambene prostorije za povremeni smještaj gostujućih profesora, 4 – prostorije za smještaj servisnih i tehničkih funkcija objekta (parking, kotlovnica, klima-komora, itd.). Spratnost objekta je Su+P+4.

Glavni ulaz u objekat se nalazi na južnoj strani, iz kojeg se pristupa u centralni hol, koji dalje komunicira sa prostorijama za odvijanje nastave na istočnoj strani objekta, zatim sa administrativnim prostorijama na sjevernoj strani, sa ugostiteljskim i servisnim sadržajima na zapadnoj strani objekta, te sa centralnim stepeništem i liftom. U prizemlju se nalaze i dva amfiteatra, mali i veliki, te sporedni ulazi u objekat (ekonomski ulaz, ulaz u veliki amfiteatar, evakuacioni izlaz). Na prvoj etaži se u funkcionalnom smislu nastavlja logika sa prizemne etaže s tim da se na zapadnoj strani objekta (lamela 1) također nalaze administrativni prostori, dok se na drugoj etaži pojavljuju prostorije za stambeni smještaj gostujućih profesora – apartmani i sobe. Na trećoj etaži se iznad nastavnih prostorija formira prohodna krovna terasa, dok se iznad centralnog hola nalazi TV studio sa svim svojim potrebnim prostorijama. I na ovoj etaži imamo stambene prostorije, koje su fizički potpuno odvojene od ostalih prostorija na ovom spratu. Četvrtoj etaži u funkcionalnom smislu pripada lamela 1 sa svojim stambenim sadržajem, dok u ovom dijelu lamele 2, 3 i djelimično 4 se javljaju u vidu zračnog prostora.

U suterenskoj etaži najveći dio prostora otpada na poluukopanu parking-garažu, kapaciteta 46 parking mjesta, u koju se pristupa preko posebnog kolskog ulaza na južnoj strani objekta. Iznad garaže je projektovan otvoreni parking prostor, koji ujedno služi i kao trg-plato koji okružuje projektovani objekat. Osim garažnog prostora, u suterenskoj etaži su smještene servisne prostorije (kotlovnica, klima-komora, ostave, itd.), te poslovni prostori sa posebnim ulazima. Na ovaj način su funkcionalno odvojene ranije navedene grupe prostorija u sklopu projektovanog objekta, ali tako da su zadržale fizičke tople veze i vrhunsku funkcionalnost objekta kao cjeline. Također je vođeno računa i o mogućnosti eksterne upotrebe nekih prostora, kao što su amfiteatri, biblioteka, računarski centar, te sala za više namjena, koje su projektovane tako da im je omogućen nesmetan pristup, te da predstavljaju zasebne cjeline u smislu instalacijskih priključaka. Naravno, svaka etaža je opremljena odgovarajućim brojem sanitarnih prostora, odvojenih za administrativni dio i za nastavni dio objekta, dok poslovni i stambeni prostori imaju vlastite sanitarne prostorije.

Što se tiče vanjskog oblikovanja, objekat je sačinjen od čistih formi i ravnih linija, sa dominantnim pravougaonim oblikom. Objekat se kao cjelina sastoji od tri dominirajuća kubusa, koji se razvijaju iz centralnog dijela objekta (u kojem se nalazi centralni hol i glavne vertikalne komunikacije). Istočni kubus ima spratnost Su+P+2, i natkriven je ravnom prohodnom terasom, a u njemu su smješteni prostori za odvijanje. Centralni i zapadni kubus imaju spratnost Su+P+3 i Su+P+4, i natkriveni su ravnim neprohodnim krovovima, a u njima su smješteni centralni holovi, dekanat, ugostiteljski prostori, kao i stambeni prostori. Materijalizacija eksterijera objekta je sačinjena od nekoliko segmenata, i to: fasada južnog i zapadnog kubusa je najvećim dijelom sačinjena od obloge od Fundermax ploča bijele i sive boje, te transparentnih dijelova (fasadnih prozora), dok su fasade centralnog i istočnog kubusa obložene plemenitim fasadnim malterom bijele i sive boje, te fasadnim otvorima.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top