Multimedijalni Centar Sarajevo

Projekat Multimedijalni Centar Sarajevo
Investitor BHRT + partneri
Projektant doc. dr. Adnan Pašić
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Novi Grad Sarajevo
Površina 2.600 m2
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta Ca. 6 miliona KM
Kontakt http://bhrt.ba

Bosnian Flag

MULTIMEDIJALNI CENTAR SARAJEVO je arhitektonski projekat koji je sastavni dio razvojne strategije inicirane od strane Radio Televizije Bosne i Hercegovine sa ciljem etabliranja Sarajeva kao regionalnog medijskog centra. Projekat je realiziran u saradnji sa Institutom za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i promoviran je na Sarajevo Business Forumu 2012 u sklopu za tu priliku posebno organiziranog panela.

MULTIMEDIJALNI CENTAR SARAJEVO nalazi se na lokaciji kompleksa RTV doma u Sarajevu, i izrađen je u skladu sa ‘Regulacionim planom RTV doma’. Cilj projekta je izgradnja savremenog arhitektonskog objekta koji će svojim performansama osim usluga podrške medijskim kućama i novinarima imati kapacitet objedinjavanja različitih kulturnih manifestacija koje se tokom cijele godine održavaju u gradu Sarajevu.

Multimedijalni centar se sastoji iz tri međusobno povezane cjeline: studijskih prostora, prostora za novinare i polivalntnog ulaznog hola. Studijski prostori sadrže tri višenamjenske sale kapaciteta 200, 50 i 30 mjesta, koje su osim za profesionalne izvođače namijenjene i za različite vrste prezentacija, kao i odvijanju nastave. Studijski prostori povezani su sa prostorima za izvođače, klupskim, izložbenim i sadržajima za prezentacije. Prostori namijenjeni novinarima posjeduju odgovarajuće prostorne i tehničke kapacitete i organizirani su u dvije prostorne cjeline, velikih sala i pojedinačnih kancelarija za iznajmljivanje. Prostori namijenjeni novinarima integrisani su sa dvije manje studijske sale. Polivalentni ulazni hol u prostornom i tehničkom smislu omogućava fleksibilno korištenje i organiziranje raznovrsnih sadržaja pogodnih za iznajmljivanje (art galerije, prodajni i prezentacijski prostori za multimediju, muzičku i filmsku industriju…). Smještajni kapaciteti gostujućih novinara i korisnika multimedijalnog centra plainirani su da se realiziraju adaptacijom postojećeg objekta ANEKSA na sjevernoj strani multimedijalnog centra.

Projekt MULTIMEDIJALNI CENTAR SARAJEVO poput inicijative promocije Sarajeva kao regionalnog medijskog i kulturnog centra u fazi je razvoja i vrijeme će pokazati na koji će način pozitivna energija koju je inicijativa generirala integrisati sve značajne i etablirane manifestacije na području kulture i medija. Ovaj projekt može poslužiti kao primjer na kojem je vrijedno ispitati potencijal arhitekture da generira i integriše sve značajne i etablirane manifestacije na području kulture jednog grada… da li je arhitekturom moguće generirati vitalnost i ljudski potecijal kako na nivou grada, tako i na nivou objekta?

Parking sa zapadne strane RTV doma - prema ''Regulacionom planu RTV Doma'' ovaj prostor planiran je da se jednim dijelom razvija kao javna garaza sa do 30.000,00 m2, a drugim kao business centar kapaciteta do 45.000,00m2. Svi ovi kapaciteti predmet su analiza budućeg razvoja cjelokupnog kompleksa RTV Doma gdje Multimedijalni centar Sarajevo svojom namjenom, kapacitetom i arhitektonskim konceptom ima ulogu aktiviranja cijelog budućeg kompleksa i uključiti ga u savremene tokove kulturnih i medijskih zbivanja unutar grada Sarajeva i šire regije. Perspektivno cijeli kompleks moze da se razvije u regionalni MEDIA PARK ili MEDIA GRAD.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top