Objekat "Dječija kuća" - Boško Buha

Projekat Objekat "Dječija kuća" - Boško Buha
Investitor Opština Novo Sarajevo
Projektant STARI GRAD d.o.o. Mostar
Nadzor Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvođač EKOTEH d.o.o. Sarajevo
Lokacija Grbavica
Površina  
Početak radova August 2014.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta 2.400.000,00 KM
Kontakt http://novosarajevo.ba

Bosnian Flag

U cilju vraćanja prvobitne namjene objekta „Boško Buha“, a to je prostor sa obrazovno-kulturnim i društvenim sadržajima prvenstveno za djecu do 14 godina, te imajući u vidu činjenicu da na području općine živi oko 10. 000 djece ovog uzrasta, Općina Novo Sarajevo je u avgustu 2014. godine započela rekonstrukciju ovog objekta. Radovi se izvode fazno, a prva faza podrazumijevala je radove na zatvaranju objekta, te pripremu za nastavak izvođenja građevinsko-zanatskih radova. Druga faza radova podrazumijevala je fasaderske radove, ugradnju prozora i vrata, neophodne zidarske radove, te grube instalacije. Za prve dvije faze radova Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 707. 521 KM. Trenutno se izvodi treća faza radova na rekonstrukciji ovog objekta, kojom će svi građevinsko – zanatski radovi biti završeni, te je u toku priprema za IV finalnu fazu radova koja podrazumijeva radove u multifunkcionalnoj sali, zatim radove na postavljanju rasvjetnih tijela, izradu i postavljanje vizuelnih komunikacija u objektu i slično.

Ovaj projekat jedan je od značajnijih projekata Općine Novo Sarajevo i kao takav dio je revidirane Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine. U Centru "Boško Buha" predviđeni su sadržaji obrazovnog, kulturnog i društvenog karaktera koje čine: višenamjenski prostor za organizovanje izložbi, priredbi i sličnih manifestacija, multifunkcionalna sala sa pozornicom za koncerte, predstave i filmske projekcije, internet-kafe klub, sala za održavanje predavanja i promocija, prostor za organizovanje sekcija i kurseva, biblioteka i čitaonica, komunikacijski blokovi sa stepeništem i liftom, sanitarni čvorovi, te info pult sa garderobom. Na prvoj etaži će biti smješteni administrativni dio sa nizom kancelarija i salom za sastanke, galerija kao dio biblioteke, sale za organizovanje muzičkih, plesnih, baletnih, likovnih i sličnih aktivnosti, svlačionica, servisni prostor za rekvizite i sanitarni čvorovi. Procijenjena vrijednost projekta rekonstrukcije Centra "Boško Buha" je oko 2. 200. 000 KM.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top