Osnovna škola Šip

Projekat Osnovna škola Šip
Investitor Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS; Opština Centar Sarajevo
Projektant Nikola Žic dipl. ing. arh.
Nadzor  
Izvođač Unigradnja d.d. Sarajevo
Lokacija Šip
Površina 4.100,00 m2
Početak radova 2017.
Završetak radova 2019.
Vrijednost projekta Ca. 6 mil. KM
Kontakt http://timgradnja.ba

Bosnian Flag

Novi objekat osnovne škole na Šipu će biti izgrađen na osnovu idejnog projekta arhitekte Nikole Žica. U samom objektu će biti 16 učionica, od toga devet u prizemlju škole. Vanjske i unutrašnje učionice su povezane, kao i nastavni i zabavni dio koji neće biti u koliziji jedan sa drugim. Ovakvi uslovi će omogućiti djeci da razvijaju svoje sklonosti na adekvatan način.

U suterenu škole je planirana izgradnja skloništa u slučaju opasnosti, skladišta i podzemnih garaža. U prizemlju će, osim zajedničkih prostorija, biti smještena garderoba, prostorije za osoblje, kuhinja i trpezarija, kao i nastavne prostorije za mlađi uzrast, akvarijum i sportska dvorana. Na otvorenom su projektovane igraone i eko centar-staklenik. U visokom prizemlju je planirano da bude smještena galerija, akvarijum, biblioteka sa čitaonicom, nastavne prostorije za srednji uzrast, kabineti za upravu škole, kao i sportska dvorana. Na otvorenom je projektovan prostor za nastavu kao i igralište. Na spratu je planiran smještaj servisnih prostorija poput kotlovnice, radionice za praktičnu nastavu kao i kabineti za nastavu za starije uzraste i kabineti za psihologa i stomatologa. Na krovu je predviđena teleskop kupola sa svjetlarnikom kao i tehno centar. U projektu je vođeno računa da se omogući hendikepiranim osobama slobodan pristup svim prostorijama, kao i da se toaleti prilagode njihovim potrebama.

Vrijednost ovog projekta, kojeg će zajednički realizovati u tri faze Opština Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je oko 6,7 miliona KM. Završetak izgradnje ovog objekta je očekivan za dvije godine.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je uradilo elaborat u kojem se navodi da će do potpune izgradnje nove škole u ovom naselju biti oko 600 školske djece. Ovo ministarstvo je također za izgradnju nove škole izdvojilo značajna finansijska sredstva.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top