Sportska dvorana Sokolović Kolonija

Projekat Sportska dvorana Sokolović Kolonija
Investitor Opština Ilidža
Projektant Sonja Kulenović dipl.ing.arh.
Nadzor Positive Partners d.o.o.
Izvođač Velbos d.o.o. Žepče
Lokacija Sokolović Kolonija
Površina 2700 m2
Početak radova 2015.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta Ca. 4 miliona KM
Kontakt http://opcinailidza.ba

Bosnian Flag

Prema projektu, KSC "Sportska dvorana u Sokolović Koloniji" predstavlja objekat od javnog interesa za Općinu Ilidža i naselje Sokolović Koloniju i služiće za zadovoljenje sportskih, kulturnih, zabavnih i edukativnih potreba građana, sportskih klubova, omladine, udruženja, lica sa posebnim potrebama itd.

Sportska dvorana će se sastojati od tri funkcionalna dijela. Aneks I je za posjetioce u kojem će se smjesti komercijalni sadržaji, a Aneks II je sportsko-tehnološki dio za korisnike objekta. Glavna sportska dvorana je gabarita 45 sa 30 metara, uz prizemlje i sprat. Sve ovo prati veliki parking sa odvojenim prostorima za autobuse, posjetioce i uposlenike, a pored prilaznog, uradit će se i protivpožarni put.

Prostor dvorane se može podijeliti na tri dijela koji se mogu potpuno neovisno koristiti. Ovo omogućava paralelno korištenje dvorane od strane više grupa.

Projekat je počeo 2015. godine, a Općina Ilidža je iz budžeta 2015. i 2016. godine izdvojila sredstva za ovaj projekat i do sada je utrošeno 1.814.881,86 KM.

Kapacitet glavne dvorane je 300 sjedećih mjesta na tribinama, a kroz projektni zadatak je od projektanta je traženo da dvoranu koncipiraju i usklade sa međunarodnim tehničkim standardima te posebnim propisima za prostor i opremu radi odvijanja sportskih takmičenja po FIBA certifikatu i standardu DIN 1832/2.

Kompletna investicija trebala bi iznositi oko četiri miiona maraka.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top