Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Projekat Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu
Investitor Sarajevski Univerzitet
Projektant doc. dr. Adnan Pašić d.i.a.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Kampus UNSA
Površina 11.100 m2
Početak radova 2018.
Završetak radova 2020.
Vrijednost projekta 30 miliona KM
Kontakt http://nub.ba

Bosnian Flag

Projekat buduće Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu zasniva se na Master planu Novog kampusa Univerziteta u Sarajevu iz 2001. godine. Lokacija kampusa je bivša kasarna formirana u periodu osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini koja se danas nalazi na rubu historijskog dijela grada Sarajeva iz austro-ugarskog perioda. Master planom Univerzitetska biblioteka je pozicionirana na glavnoj osi kampusa pored zgrade rektorata, čime dobiva značajan i istaknut položaj. Naručioc projekta je Univerzitet u Sarajevu.

Ljudi na planeti Zemlji žive u tri različita staništa: pustinji, moru i šumi, koji na osobit način oblikuju ljudska osjetila i karakter. Bosna i Hercegovina je zemlja šuma. Način na koji sunčeve zrake rasipaju svjetlost kroz krošnje stabala upotrebljena je funkcionalno i metaforički u arhitekturi Univerzitetske biblioteke. Biblioteka je oblikovana kombinovanjem 7 programskih elemenata: ulazna sekvenca, media i kongresnog centra sa 6 čitaonica biblioteke, koji u funkcionalnom i simboličkom smislu korespondiraju sa 7 kupola/nebesa koje se uzdižu iznad unutrašnjosti biblioteke. Drveće zasađeno po obimu biblioteke čini vizuelnu barijeru propuštajući disperznu svjetlost u njenu unutrašnjost. Biblioteka je na ovaj način definisana kao arhitektonski prostor i mjesto koje izrasta iz zemlje i prostire se prema okolnoj prirodi i nebu. Ovdje je znanje ključ spoznaje i samoostvarenja, putem kojeg ljudski duh stremi put nebeskog/božanskog svjetla znanja. Od zemlje do (7) Nebesa.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top