Aerodrom Tuzla

Projekat Aerodrom Tuzla
Investitor JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Projektant Ambijent d.o.o. Tuzla; IG Banjaluka (Atrij)
Nadzor IG d.o.o. Banjaluka; INZIO d.o.o. Tuzla (Atrij)
Izvođač Džena d.o.o. Gradačac; Tehnograd d.o.o. Tuzla (Atrij), Deling d.o.o. Tuzla (elektroinstalaterski radovi)
Lokacija Dubrave Gornje
Površina 4.121,30 m2
Početak radova 2017.
Završetak radova 2022.
Vrijednost projekta Ca. 6 mil. KM
Kontakt http://tuzla-airport.ba

Bosnian Flag

Zgrada se nalazi uz kompleks nekadašnjeg vojnog aerodroma Dubrave, čiji lokalitet pripada Općini Živinice.

Predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla iskazali su potrebu za rekonstrukcijom postojećih prostornih sadržaja i njihovu dogradnju kako bi ovaj aerodrom mogao obezbijediti optimalne ili minimalne uslove za uvođenje još jednog aviona od strane nisko-tarifnih avio kompanija. Imajući u vidu da funkcija postojećih aerodromskih prostora ne zadovoljava sadašnje potrebe putnika, tehničkog osoblja i uprave Aerodroma, uz planirano proširenje predviđa se i rekonstrukcija velikog dijela postojećih sadržaja. To zahtijeva i uvođenje odgovarajućih instalacija koje prate ovu vrstu objekata za obezbjeđenje optimalnih uslova za funkcionisanje određenih prostora, rad tehničkog osoblja, kao i osoblja uposlenog u upravi i administraciji.

Konstrukcija postojeće pristanišne zgrade se zadržava uz intervenciju na krovnim panelima, gdje je u dijelu aerodromskog hola predviđeno zastakljenje termoizolacionim stakolom. Nosivi dio krovne konstrukcije u potpunosti se zadržava. Izgrađeni aneksi pristanišne zgrade se uklanjaju, kao i prizemni dio, koji je izgrađen od čelika sa južne strane koji se pokazao prostorno neadekvatan i nefunkcionalan. Na dijelu zemljišta sa kojeg se uklanjaju navedeni objekti, izgrađuju se novi sadržaji, konstruktivno razdvojeni od konstrukcije izgrađene pristanišne zgrade i tehničkog objekta. Projektovana je dogradnja prizemnog dijela na: južnoj strani, prizemlja i sprata na istočnoj strani te prizemnog i galerijskog prostora na sjevernoj i sjeverozapadnoj strani postojeće pristanišne zgrade. Predviđena je i rekonstrukcija dijela postojećeg tehničkog objekta.

Primarni konstruktivni elementi:

- monolitna armiranobetonska konstrukcija: za dograđene dijelove objekta na sjevernoj strani (prizemni i galerijski dio), dograđeni anex pogonskog dijela na istočnoj strani i prostor čekaonice za putnike u odlasku

- kombinacija čelične i armiranobetonske konstrukcije (temelji, stubovi i zidovi armiranobetonski, a krovna kosntrukcija čelična rešetka): sortirnica prtljaga, čekaonica putnika u dolasku i Duty-free shop

- opekarski proizvodi: ispune armiranobetonske konstrukcije i pregradni zidovi u objektu

Završne obrade:

U skladu sa namjenom pojedinih sadržaja i prostora i prostorija u objektu predviđene su odgovarajuće završne obrade, a koje bi trebale obezbijediti dugotrajnost i jednostavno održavanje projektovanih prostora.

Podovi:

- kamene ploče: ulazni vjetrobrani, ulazni hol, čekaonice u odlasku i povratku putnika, stepenišni prostori, Duty-free shop

- ferobeton: prostor sortirnice prtljaga

- keramičke pločice: sanitarni čvorovi, pogonski prostori, kuhinja

- pvc podovi: galerijski prostor, restoran, hodnici i kancelarije upravnog dijela

Zidovi:

- drvene obloge: dijelovi ulaznog hola

- keramičke pločice: sanitarni čvorovi i kuhinja

- gletovanje i bojenje: upravni dio, prostori galerije sa restoranom, čekaonice putnika u odlasku i dolasku

Fasada objekta:

- kompaktne presovane ploče sa integriranom završnom površinom (trespa ili ekvivalentan materijal po kvalitetu i cijeni): sprat ulaznog dijela objekta,

- kamene ploče: prizemlje ulaznog dijela objekta, i dio južne fasade

- strukturalna staklena fasada: ugao objekta na jugoistočnoj strani

- silikatna fasadna žbuka: preostali dio fasade

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top