Tekija Cikma - Javna Garaza / Public Garage

javna garaza tekija cikma sa-c.net RENDERINGjavna garaza tekija cikma sa-c.net DETAILS

UK

PROJECT DESCRIPTION:

Dimensions of this object are 37 m x 36 m. Total usable area of this public garage is about 6900 m2. The main characteristic of the location is accessibility and openness to the city center. Total value of this investment is 2.5 million €. Project will have six floors with total of 191 parking spots that should reduce traffic jams and occupation of other public areas reserved for pedestrians.

- In the basement it is planned to be 33 parking spots

- Ground floor – 29 parking spots

- First, second and third floor will have 31 parking spots

- Roof floor will have 36 parking spots

Numerous administrative institutions in its near and lack of the parking capacity in this area are just few of the advantages of this public garage.

Authors of this project are architects Izudin Avdicevic and Faruk Vukovic.

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

Gabarit objekta iznosi 37m x 36m. Ukupna korisna površina javne garaže iznosi oko 6.900 kvadratnih metara. Glavna odlika lokacije je pristupačnost i otvorenost prema centru grada. Vrijednost investicije je 2, 5 miliona eura. Projekat obuhvata šest etaža sa ukupno 191 mjesto za parking, što bi u budućnosti trebalo smanjiti saobraćajne gužve i zauzimanje drugih javnih površina rezerviranih za pješake.

- U suterenu su predviđena 33 parking mjesta

- Prizemlje sa raspoloživih 29 parking mjesta

- Prvi, drugi i treći sprat sadrže po 31 parkirališta

- Krovna etaža ima 36 mjesta za parking

Prednost javne parking garaže je i ta što se u njenoj blizini nalazi veliki broj administrativnih ustanova kao i nepostojanje adekvatnih kapaciteta za parking u širem obuhvatu lokacije.

Autori projekta su arhitekti Izudin Avdičević i Faruk Vuković.

 

 

LAST PROJECT UPDATE:

 

 

 

 

Top