Trebevićka žičara

Projekat Trebevićka žičara
Investitor Grad Sarajevo
Projektant IPSA Institut d.o.o. Sarajevo
Nadzor Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Izvođač Džekos d.o.o. Sarajevo
Lokacija Stari Grad - Trebević
Površina  
Početak radova 2017.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta Ca. 16 mil. KM
Kontakt http://sarajevo.ba

Bosnian Flag

Projekat izgradnje - rekonstrukcije trebevićke žičare, koji se odvija posredstvom Evropske komisije trebao bi biti završen do kraja 2012. godine, jasni su u Gradskoj upravi Grada Sarajeva koji su ovaj projekat proglasili najkapitalnijim projektom u 2011. godini. Za žičaru su iz budžeta Grada izdvojena tri miliona maraka, dok bi kompletna realizacija projekta trebala koštati oko 16 miliona maraka. Fizibiliti studija žičare koju su uradili stručnjaci sa Ekonomskog instituta iz Sarajeva već je dobila pozitivno mišljenje od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva. I ono o čemu se trenutno govori na sve strane je da će nova žičara biti mnogo bolja od stare. Imaće savremenu polaznu i dolaznu stanicu, veće kapacitete i biće daleko brža.

Aktivnosti oko obnove trebevićke žičare Grad Sarajevo je počeo još 2008. godine. Idejni projekt "Trebevićke žičare", uradila je je Agenciji za geodetske poslove "Geodet". Projektom se predviđa da polazna i završna stanica žičare zadrže postojeće lokacije. Također, projektom je predviđeno da se umjesto rekonstrukcije starih, naprave dva nova moderna objekta - polazne i dolazne stanice i uspostavi žičana veza sa novim nosivim stupovima. Kabine bi trebale da budu izrađene od aluminijuma i stakla sa po osam sjedišta, kapaciteta 1.000 putnika na sat, sa kojima će putnici za 6,5 minuta stizati do Vidikovca.

 

 

Top