Airport Center Sarajevo

Projekat Airport Center Sarajevo
Investitor IDP, KARIMPOL
Projektant Loistl Vision
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Međunarodni Aerodrom Sarajevo
Površina 45.000 m2
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta 60 miliona EUR
Kontakt http://airportcentersarajevo.ba

Bosnian Flag

Airport Centar Sarajevo (ACS) sa ukupnom površinom od oko 45.000 m² biti će realiziran kao jedinstven trgovački centar sa uzbudljivom arhitekturom, izvanrednom mješavinom branši i razvijenim saobraćajnim rješenjem. Trgovački centar biti će izgrađen kod aerodroma u Sarajevu, te će također imati izravnu vezu sa aerodromom.

Ovaj trgovački centar ispunjavat će sve preduvjete za uspješan centar:

• Vrlo dobra lokacija i laka dostupnost trgovačkog centra

• razvijeno saobraćajno rješenje koje garantira pristup i izlazak bez zastoja

• oko 1.500 besplatnih parkirnih mjesta

• visoka koncentarcija najuspješnijih trgovackih preduzeća u kombinaciji sa izvanrednom mješavinom branši

• multifunkcionalan centar s gastronomijom i uslugama

• jedinstven u svom okruženju po veličini, ponudi i zabavnim sadržajima.

U ovom će centru kupcu stajati na raspolaganju sve branše, od hipermarketa preko trgovine elektroničkim napravama, specijaliziranih trgovina sa sportskom opremom, prodavaonica cipela, prodavaonica odjevnim predmetima i još mnogo toga. Centar će predstavljati izvanrednu kombinaciju internacionalnih tržišnih lidera i regionalnih ponuđača.

Zabavu će osigurati bogata i raznolika ugostiteljska ponuda. Djeca će također biti zbrinuta: za najmlađe posjetitelje centar će urediti kutak za igru.

Nadalje se osobito polaže vrijednost na moderan dizajn u kojem će se posjetitelji osobito ugodno osjećati. Tema “Airport” je bila nit vodilja pri oblikovanju prostora. Slike trgovačkog centra nam daju prvi dojam o tome.

Trgovački centar raspolagat će s oko 110 trgovina. Lagan pristup centru bit će omogućen s oko 1.500 parkirnih mjesta. Planiran je također I shuttle-bus koji će posjetitelje dovesti do trgovačkog centra I odvesti natrag u grad.

Nakon završetka pregovora s međunarodnim građevinskim firmama izgradnja će početi u najkraćem mogućem roku. Očekivano vrijeme izgradnje iznosi oko 20 mjeseci.

UK Flag

Airport Center Sarajevo (ACS) with a total area of approximately 45,000 m² will be realized as a unique shopping center with exciting architecture, the extraordinary mix of industry and advanced traffic solution. Shopping center will be built at the airport in Sarajevo, and will also have a direct connection with the airport.

This shopping center will meet all preconditions for a successful center:

• Very good location and easy access to shopping center

• Developed traffic solution that guarantees the access and exit without any delay

• Approximately 1.500 free parking spaces

• High concentrations of the most successful commercial enterprises, combined with an extraordinary blend of industry

• Multifunctional center with gastronomy and services

• Unique in its environment in size, with its offers and entertainment content

This center will provide at the customer disposal all the industry, from hypermarkets to commerce electronic devices, specialized stores with sporting goods shop, shoe shop, clothing items and much more. The center will represent an extraordinary combination of international market leaders and regional providers.

Gourmands will be a challenged by a rich and varied gastronomic offer. Children will also be taken care of: for the youngest visitors center will arrange a corner for the game.

Furthermore special attention is given to the modern design, in which visitors will be especially comfortable. Theme "Airport" was the guiding thread in the space design. Trade Center Photos give us a first impression about it.

Shopping center will have approximately 110 stores. Easy access to the center will be provided with 1,500 parking spaces. There is a plan for conduction of shuttle-bus, which one will bring visitors to the shopping center and take back the city.

After the completion of negotiations with international construction companies, center construction will begin at the shortest possible time. Estimated construction time is about 20 months.

 

 

Top