Orašje City Center IN

Projekat City Center IN
Investitor Maxi d.o.o. Orašje
Projektant Amir Vuk - Zec d.i.a.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Orašje
Površina 12.000 m2
Početak radova 2010.
Završetak radova 2011.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://maxiorasje.ba

Bosnian Flag

Prvi na ulazu, zadnji na izlazu iz Bosne, novi shopping centar – CITY CENTER IN je portal – vrata Bosne. Lociran uz samu granicu (200 m´ od graničnog prelaza) namijenjen je tranzitnom putniku, okolnom prostoru Hrvatske – Slavonije i sjeverozapadnom prostoru Bosne.

Upravo odnos do ovih potencijala je uslovio lociranje i tretman ovog objekta. On ima sve elemente rubno-urbanog shopping centra.

Odnos prema ovom hramu konzumerizma definitivno se mijenja i u našoj profesiji. Zabluda je da je to američki proizvod i izmišljotina. Upravo istočni sukovi, natkriveni bazari, kapali čaršije su autentičnost svih gradova Istoka.

Egoizam arhitektonske profesije baziran na utopijskom obrazovanju nedovoljno klasifikuje i vrednuje ovu vrstu objekata – pomodno nazvanim JUNK-SPACE-om od strane Rem Koolhaasa, koji opet projektuje vodeći se cirkulacijskim shemama poput shopping centra.

Sva današnja arhitektura je SPEKTAKL.

Adolf Loos je definisao odnos Moderne u rečenici “Ornament je zločin”. Danas svaka kuća teži da bude ORNAMENT prema tome treba zaključiti što je danas etičnost spektakularnih objekata.

Objekat City Center In-a, svojom pozicijom otvora se otvara prema žili kucavici - tokovima priliva mušterija sa saobraćajnice. Orašje, taj mali pogranični grad, formira novi reper prema regiji.

Tačka na ulazu i izlazu iz države postaje koheziona tačka te regije. To je uslovilo urbanu siluetu ovog objekta. Namjera je da se ovaj objekat otvori, bude domaćin, a ne zatvoreni BOX.

Objekat ima četiri ravnopravne fasade, dizajnirane prema potrebi i orijentaciji prema stranama svijeta. To je sigurno jedan od najbolje projektovanih i izvedenih objekata u široj regiji. Samouvjerenost je upravo direktan rezultat višegodišnjeg rada i temeljitosti pristupa investitora, firme Maxi sa direktorom g. Dragom Živkovićem na čelu.

Tlocrtnih dimenzija 76 x 80 metara, sa obodnim dvostranim parkiranjem, objekat je izrazitog urbanog karaktera. Tri aktivne fasade uz tri obodne ulice čine da objekat bude početak grada Orašja, čiji je administrativni centar u neposrednom kontaktu sa ovim objektom. Sa 12,000 m2 tlocrtne površine raspoređene na dvije etaže, objekat raspolaže sa 40 prodajnih prostora te 360 parking mjesta u garažnom dijelu.

 

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top