Poslovno-stambeni kompleks SIRANO

Projekat Poslovno-stambeni kompleks SIRANO
Investitor Exclusive d.o.o. Sarajevo
Projektant Kvadrat d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Sarajevo - Centar
Površina 15.920,00 m2
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta Ca. 20 miliona KM
Kontakt http://exclusive.ba

Bosnian Flag

Lokacija

Projektovani poslovno-stambeni kompleks sa garažama nalazi se u Sarajevu, u strogom centru grada na lokalitetu poznatijem po imenu "Sirano", a u okruženju ulica Titova, Ferhadija, Kulovića, Branilaca Sarajeva, Ćemaluša. Radi se o prostranom dvorišnom prostoru okruženom postojećim stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Dvorište se zadnjih dvadesetak godina koristi kao velika pijaca sa trgovkama koje su popunile cijeli slobodni prostor i na taj način devastirali centralnu gradsku zonu, koja se ovim projektom nastoji dovesti u red i vratiti stari sjaj ovoj lokaciji.

Koncept i dispozicija

Vlasnik lokacije sa poslovnim objektom „Štamparija“, ukupne površine objekta od 1750m2 na parceli veličine 740m2. Objekat ima spratnost S+P+2+potkrovlje. Na ovaj objekat je sa svih strana naslonjena pijaca Sirano, a pristup objektu je kroz pasaž u ulici Ćemaluša.

Obzirom da niti štamparija niti pijaca na ovaj način ne pripada ovoj lokaciji, pokrenuta je inicijativa od vlasnika - Exclusive d.o.o., Upravitelja Pijace Sirano, Opštinskih službi, te Zavoda za planiranje i razvoj grada, da se uz večinsko finansiranje Exclusive d.o.o., pokrene urbanističko-arhitektonski projekat "SIRANO", koji bi u potpunosti vratio vrijednost ovoj lokaciji, gradu, stanarima okolnih objekata i svim građanima Sarajeva. Korisnici postojeće pijace bi bili sastavni dio novoprojektovanog objekta, tako da bi oni bili zadržani sa svojim poslom na istoj lokaciji, ali u daleko ljepšem i atraktivnijem objektu i prostoru od onoga koji sad imaju.

Plan je da se osim ovog dvorišta, aktivira i mali park u ulici Branilaca Sarajeva, te da se u 3 podzemna nivoa formira garažni prostor, javna garaža sa cca 277 mjesta, a da pri tome mali park u potpunosti zadrži svoju dispoziciju i veličinu, uz novi bogatiji i savremeniji izgled. Na lokaciji Sirano, bi također maksimalno dominirale zelene površine, a poseban kvalitet za ovo mjesto, posebno za stanare okolnih zgrada, bio bi park površine cca 1200m2 - nazvan „Gradski vrt“. Na ravnom krovu novoprojektovanog objekta na mjestu postojeće štamparije, iznad kojeg bi "lebdio" manji stambeni objekat sa visećim zelenim vrtovima“, kao sastavni dio kompleksa, sa neutralnim staklenim fasadama i sa kvalitetnom distancom od susjednih objekata, koja iznosi minimum 15 metara, na najbližim tačkama. Također i u prizemlju dvorišta u zoni između pasaža prema ulici Branilaca Sarajeva i novoprojektovanog objekta je zelena površina od cca 300m2.

Saobraćajno rješenje

Posebna vrijednost lokacije i cijelog grada jeste, da bi ova lokacija u potpunosti oživjela pješačke tokove u ovoj zoni. Ovim bi se povezali pravci jug-sjever iz ulice Branilaca Sarajeva, prema Titovoj ulici, te istok-zapad sa povezivanjem ulica Ćemaluša i Kulovića. Kolski saobraćaj je potpuno isključen sa lokacije, izuzev nužnog kontrolisanog saobraćaja kao požarnog puta, sa pristupom ispod pasaža iz ulice Branilaca Sarajeva. Sav kolski saobraćaj završava u ulici Branilaca Sarajeva, sa koje je projektovan diskretni, transparentni i nenametljivi pristup podzemnoj garaži, a također na istom mjestu i izlaz iz podzemne garaže. Također i kafana Sirano, po kojoj je lokacija dobila ime, dobija dodatni kvalitet, zadržava svoju baštu, a oslobođena je sa svih strana, što do sada nije bila. Ovim projektom se uspostavljaju nove vrijednosti na lokaciji, a da pri tome niko ne bude oštećen. Neugledna pijaca zadržava svoje mjesto, ali sada u novom uređenom savremenom objektu. Štamparija prelazi na drugu lokaciju, a svoj prostor ustupa komercijalnim djelatnostima. Stanari i grad dobijaju novih 277 parking mjesta, a istovremeno se dobija velika zelena površina od ukupno cca 2250m2, podjeljena na 3 lokacije.

Konstrukcija i materijalizacija

Konstuktivni sistem je klasični panelni sistem sa AB zidovima kao vertikalnim i AB gredama i pločama kao horizontalnim nosivim elementima. Temeljenje objekta je predviđeno na kontraploči, pri čemu će dimenzionisanje elemenata konstrukcije biti dato u daljnoj razradi projekta i prilagođeno geološkim i geotehničkim karakteristikama tla na lokaciji.

Materijalizacija i oblikovanje objekata su jednostavni sa čistim geometrijskim formama i ujednačenim materijalima na objektima.

Sve ograde balkona su staklene sa lamistal staklom i tankim rukohvatima, kako bi se postigla što veća prozračnost i što manje narušile vizure stanova.

Fasade su projektovane kao staklene kontinuirane fasade.

Na svim balkonima i terasama predviđeno je adekvatno hortikulturno uređenje.

Krovovi objekata su ravni krovovi sa atikom. Krov garaže je pretežno zeleni ravni krov sa odgovaraućim slojevima.

Što se tiče materijalizacije velike pješačke zone, te gradskog vrta, kao i malog parka u ulici Branilaca Sarajeva, na njemu preovladavaju ozelenjene površine sa hortikulturnim uređenjem prilagođenim uslovima zelenih ravnih krovova. Osim ozelenjenih površina tu su i staze obložene drvetom i popločane staze.

Kompletna materijalizacija i oblikovanje objekata stvaraju ugodan ambijent sa toplinom ugodnom za život.

Ukupna netto korisna površina kompleksa 15.920,00m2, od toga u suterenskim nivoima 9319m2, park 1163m2, a u nivoima partera i spratova ukupno 5438m2.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top