Dallas stambeno-poslovni centar

Projekat Dallas stambeno-poslovni centar
Investitor Dallas Company
Projektant  
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Novi Grad Sarajevo
Površina  
Početak radova  
Završetak radova  
Vrijednost projekta  
Kontakt http://dallas.ba

Bosnian Flag

Na glavnom bulevaru Sarajeva od VI. do VII. transferzale, radi se nova urbanizacija grada na kojoj dominatnu poziciju zauzima DALLAS poslovno-stambeni centar.

U periodu od zadnjih 10 godina na Bulevaru je izgradjeno reprezentativnih objekata: ˝Kumrovec bussines centar¨, Olimpijski bazen, Grawe Osiguranje 1 i 2, Merkator, Tv Pink BH, Hypo Alpe Adria Banka, Penny Plus, ASA auto saloni: Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Ford, Mazda, Volvo, upravna zgrada ASA Prevent group, te poslovna zgrada EuroHerca, Avaz Bussines centar, i mnogi drugi poslovno-stambeni objekti. Dobar primjer je lokalitet fabrike ˝Šipad enterijeri˝ koja je do nedavno bila u atraktivnoj gradskoj zoni, a zahvaljujući organizovanosti i poslovnosti firme ˝Dallas˝ fabrika je izmještena iz gradske u industrijsku zonu ˝Famos˝- Hrasnica gdje je tehnološki i kadrovski osavremena i proširena.Izmedju šeste i sedme transferzale još devet firmi priložilo je zahtjeve i idejne projekte kao svoje prijedloge opštini i zavodu za planiranje, službi gradonačelnice i ministarstvu prostornog uredjenja kantona za izmjene i dopune regulacionog plana Alipašin most VII sa proširenim obuhvatom.

Dallas stambeno-poslovni centar nalazi se u Sarajevu, opština Novi grad, na lokaciji bivše fabrike ŠIPAD ENTERIJER. Idealno je saobraćajno uvezana na tri ulice. Frontalna istočna fasada je na Šestoj transferzali koja povezuje bulevar Meše Selimovića i ulicu Džemala Bijedića koja dalje ide prema Buća Potoku.

Na sjevernoj strani objekta je ulica Džemala Bijedića sa koje se blagom dvosmijernom rampom spušta na natkriveni ventilisani parking, ispod kojeg su još dvije etaže garaže centra sa zadovoljenim standardima zaštite, oja na južnoj strani izlazi na treću saobraćajnicu koja ide prema Domu zdravlja. Na južnoj i sjevernoj strani uz objekat su smještene dvije spiralne dvosmijerne rampe koja služi kao: požarni put, rampe za snabdijevanje gornjih etaža i kao put za brzu evakuaciju posjetilaca i stanara.

Stambeno-poslovni centar Dallas je odlično uvezan u saobraćajnu tramvajsku i autobusku mrežu koja omogućava pristup širem broju posjetilaca. Objekat je zamišljen kao AB. skeletni sistem u djelimičnoj kombinaciji prefabrikovanih elementa i monolitne AB. konstrukcije. Upuštenost terena u odnosu na nivo saobraćajnica (depresija tla) omogućava izgradnju otvorenog upuštenog parkinga koji je ventilisan sa svih strana preko travnatih škarpi.

Poslovni sadržaji koji su predviđeni:

- prizemna etaža

- prvi sprat

- drugi sprat

- treći sprat

- ravni krov – terasa kao rekreativna sportska površina sa zelenilom

- stambeni blok A do max XVI etaža

- stambeni blok B do XIII etaža

Etaže su povezane stepeništima, liftovima, eskalatorima, rampama i podijeljene u požarne sektore koji zadovoljavaju svojom infrastrukturom i opremom važeće standarde protivpožarne zaštite i zaštite na radu.

U središnjem dijelu (najatraktivniji dio) shoppinga je centralni skver sa eskalatorima i galerijama koje omogućavaju dobre vizure i pregled objekta kroz etaže.

Trgovačke zone su u prizemlju, prvom i drugom spratu, dok je treći sprat zamišljen kao kombinacija internacionalnog ugostiteljstva (mini čaršija), fitness-wellnes centra, prodaje sportske opreme, multiplex kina sa četri sale sa pripadajućim garderobama. Sala 1 kao najveća može da se koristi kao univerzalna dvorana - multimedijalni centar.

Ravni krov – terasa pruža velike mogućnosti za rekreaciju i produžetak fitness - wellnes centra na otvorenom prostoru. Predvidja se trim staza, razne vrste igrališta u čijem je sklopu i kafe - slastičarna sa baštom i mogućnošću formiranja ljetne pozornice i organizovanja raznih kulturnih manifestacija (koncerti, predstave…), te eventualnim privremenim parkiranjem vozila. Krovna ploha je povezana stepeništima, liftovima, te spiralnim rampama koja omogućava brzu evakuaciju stanara i posjetilaca do prizemlja.

Energetski objekat je zamišljen sa svojom trafo stanicom i pratećim agregatima koji napajaju Dallas stambeno-poslovni centar. Standardizovana dekorativna rasvjeta prati sadržaje po spratovima.

Struktura stanova zbog potreba tržišta predvidjena je od manjih stanova veličine 45,00 m2 do najvećih 145,00 m2 sa mogućnošću daljeg kombinovanja. Predviđena materijalizacija je u visokom standardu.

Komandni centar – centralni nadzor (inteligentni sistem) i upravljanje svim instalacijskim sistemima u objektu.

Sigurnosni sistemi, video nadzor i obezbjeđenje rukovode se iz prizemlja iz za to projektovane prostorije.

Glavni sadržaj Dallas Shopping centra su izložbeni saloni namještaja u prizemlju, prvom i drugom spratu. Na drugom spratu su smještene i kancelarije uprave firme. Na istočnoj strani prema šestoj transferzali, obješeni za fasadu, nalaze se eskalatori koji omogućavaju posjetiocima panoramsko razgledanje grada sa jedne strane, a sa druge strane pogled na namještaj u salonima kroz spratove. Dinamika i pokret ljudi sa vanjske strane gledano ima i komercijalni karakter. Na istočnoj i sjevernoj fasadi nalaze se reklamni display-i (video-zid) koji omogućava neprekidno reklamiranje svih korisnika Shopping centra.

Južna i istočna fasada na uglu se ”uvlače” i uvode posjetioce u salon Dallas. Na samom uglu je fontana sa laserskom laboratorijom sa dva upuštena laser topa koji uz muzičke efekte daju svojim zracima u boji specijalne doživljaje posjetiocima.

U dubini ulaznog skvera uz fasadu je vertikalna slap fontana sa sistemom pumpi i iluminacijama. Skver sa fontanom i laserima omogućuje jedinstven i nezaboravan doživljaj, te na taj način objekat čini privlačnim za posjetioce.

Na drugoj i trećoj etaži u polukrug su otvorene terase za posjetioce restorana.

Fasade Dallas stambeno-poslovnog centra su zamišljene u savremenim materijalima i standardima u tri kategorije materijala.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top