Naselje Oaza Tuzla

Projekat Stambeno Naselje Oaza Tuzla
Investitor DŽENEX d.o.o. Tuzla
Projektant TEHNO biro d.o.o. Tuzla
Nadzor TEHNO biro d.o.o. Tuzla
Izvođač DŽENEX d.o.o. Tuzla
Lokacija Tuzla
Površina Objekat A1: cca. 4.000 m2 (Naselje: cca. 24.000 m2)
Početak radova April 2018.
Završetak radova Septembar 2019.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://gradnja.dzenex.ba/oaza/; Telefon: 035 286 222

Bosnian Flag

Grad Tuzla postaje bogatiji za novi stambeni kompleks „Naselje Oaza“, koji se nalazi u Mosniku, na mjestu bivšeg „POLET“ d.d, a radove na izgradnji stambenog „Naselja Oaza“ izvodi kompanija „DŽENEX“ d.o.o. Tuzla.

Naselje je omedeno ulicom Vikaljskom sa jugoistocne strane, dok je pristup sa jugozapadne strane omogucen putem ulice Amalije Lebenicnik. Saobracaj kroz naselje je riješen glavnom dvosmjernom saobracajnicom koja se proteže duž cijelog Naselja i na zapadnoj strani se spaja na tuzlansku Južnu magistralu, neposredno prije „Motela Royal“ gdje je omogucen treci pristup ovom Naselju. Predvidene su i pomocne jednosmjerne saobracajnice i time je omogucen kolski pristup svakom objektu u naselju.

Kompleks „Naselje Oaza“ se sastoji od tri tipa objekata i to: lamela A, lamela B i lamela C. Lamela tipa A se sastoji od tri objekta: A1, A2, A3, lamela tipa B od dva objekta: B1 i B2. Lamele A i B su iskljucivo stambenog karaktera, sa garažama za stanare u 1/2 prizemlja. Dio Lamele A2 i A3 namjenjen obdaništu za djecu. Sastavni dio obdaništa za djecu ce biti igralište na istocnoj strani Naselja, koje granici sa dvorištem Osnovne škole „Kreka“.

Lamela tipa C se razlikuje od predhodna dva tipa, zbog njene spratnosti koja je, radi denivelacije terena -3S + P + 2. Njena namjena je stambeno-poslovna, gdje je planiran supermarket, restoran i cafe prostor za potrebe kompletnog „Naselja Oaza“.

Kako ce se izgradnja kompleksa raditi u fazama, planirana je izgradnja lamela A, zatim lamela B i naposljetku lamele C.

„Naselje Oaza“ Tuzla – LAMELA „A1“

Lamela „A1“ se sastoji od 7 spratova i prizemlja i veličine stanova su kako slijedi:

• 29,56 m2 • 44,70 m2

• 33,74 m2 • 44,84 m2

• 34,09 m2 • 44,89 m2

• 34,90 m2 • 50,41 m2

• 37,54 m2 • 59,25 m2

• 41,98 m2 • 61,00 m2

• 42,42 m2 • 61,99 m2

• 44,65 m2 • 72,26 m2

 

 

Top