Oaza Qart Mostar

Projekat Oaza Qart Mostar
Investitor Oaza d.o.o. Mostar
Projektant Div Design Studio d.o.o. Mostar
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Mostar
Površina 25.000 m2
Početak radova 2016.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://projektoaza.ba

Bosnian Flag

Nosivu konstrukciju čini armiranobetonski sustav stupova, zidova i ploča. Zgrada je temeljena na AB ploči.

Vanjski zidovi građevine su armiranobetonski, te nosivi zidovi od blok opeke proizvođača Wienerberger – tip POROTHERM, www.wienerberger.hr . Na našem objektu bit će primijenjen blok opeke POROTHERM debljine d=25cm koji ima vrhunsku termičku izolaciju i zvučne karakteristike. Vanjski zidovi će biti obloženi termofasadnim sistemom proizvođača CAPAROL ( www.caparol.de ) debljine d=10cm. Završna žbuka je silikatno silikonska visoke kvalitete slijedećih karakteristika: Paropropusna, vodoodbojna, otporna na vremenske uvjete i otporna na prljavštinu i UV zrake).

Unutarnji pregradni zidovi izvedeni su od blok opeke različitih debljina i to zidovi koji dijele stanove od hodnika izvode se blok opekom debljine d=20cm, dok su zidovi između zajedničkih prostorija stana odrađeni sa blok opekom debljine d=10cm. Svi unutarnji zidovi se žbukaju gipsanim malterom proizvođača BAUMIT – www.baumit.com, te farbaju visokokvalitetnim ekološkim disperzivnim bojama na bazi vode. Unutarnja visina do stropa 280cm.

Krov je ravni neprohodni, višeslojni sa neophodnim hidro i slojem termičke izolacije slojevima uključujući završni zaštitni sloj od polimerne hidro izolacijske trake.

 

 

Top