Pionirska Dolina - stambeni kompleks

Projekat Pionirska Dolina - stambeni kompleks
Investitor PD d.o.o. Sarajevo
Projektant studio Argentaria d.o.o.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Pionirska Dolina
Površina  
Početak radova 2010.
Završetak radova 2019.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://pionirskadolina.com

Bosnian Flag

LOKACIJA: Kompleks stambeno-poslovnih objekata se nalaze na lokaciji Pionirska dolina u Sarajevu, Opština Centar. Kompleks se sastoji od natkrivenog parkinga na čijem se platou nalaze lamele 1, 2 i 3.

KOMUNIKACIJA: Pristupna cesta objektima je iz Nahorevske ulice. Prema regulacionom planu predviđena je izgradnja priključne ceste koja će biti u svojoj krajnjoj tački dignuta za cca 3,0m da bi postepeno savladala visinu do već izgrađenih objekata. Sa ove priključne ceste, rampom se silazi, odnosno penje na plato ispred zgrada. Preko platoa sa rampe nastavlja se dvosmjerna saobraćajnica koja vodi do kružne rampe za silazak na nivo suterena gdje je natkriveni parking.

Lamela 2

SPRATNOST I NAMJENA: Spratnost lamele je suteren + visoko prizemlje + 6 spratova. Dimenzije lamele 2 su: suteren - 43.75mx17.40m, visoko prizemlje – 43.75mx16.40m i spratovi 43.75x19.60m sa bočnimkonzolnim istacima dimenzija 1.25x6.30m ( sve dimenzije date sa završnom obradom fasade). U suterenskom dijelu se nalaze parking mjesta i ostave. Otvori u suterenu su dati sa dvije strane zbog provjetravanja. Otvori su dati maksimalno, u zavisnosti od visine terena i zadovoljavaju 0.4m2 x obim garaže, prema NFP-u i spadaju pod natkrivene parkinge kojima nisu potrebni sprinkleri i dodatna ventilacija. Lamela 2 je stambeno-poslovni objekat. Visina međuspratne konstrukcije spratova je 285cm (svijetla visina 253cm), a prizemlje je svijetle visine 560cm tako da se ma jednom dijelu radi galerijska ploča. Svijetla visina galerije iznosi 255cm, a prostora ispod galerije svijetla visina 280cm.Objekat ima jedno komunikaciono stepenište i dva osobna lifta. I stepenište i lift silaze u garažu-parking ispod objekta. Požarno stepenište se završava u prizemlju gdje je dat direktan izlaz na plato sa jugoistočne strane. Iz komunikacionog stepeništa se na desnu i lijevu stranu ulazi u hodnike. U jednom hodniku je 6 stanova, u drugom 4 stana. Stanovi su funkcionalni sa velikim dnevnim boravkom i po dvije manje sobe u koje se ulazi iz hola ili degažmana. Svi trosobni stanovi imaju manje ili veće lođe.

KONSTRUKCIJA: Konstruktivni sistem se sastoji od AB zidova, greda i AB ploča. AB ploče su debljine 22cm zbog velikih raspona. U suprotnom smjeru, zid hodnika, dat je kao AB platno zbog seizmičke ukrute objekta. Lamelu 2 čini samo objekat sa suterenskim dijelom. Ispod objekta je temeljna kontraploča. Ploča ispod objekta, odnosno iznad suterena je pojačana tako da može podnijeti teret obrušavanja objekta u slučaju rata ili vremenskih nepogoda i može služiti kao zaklon. Vanjski opečni zidovi su od šuplje blok opeke d=25cm. Pregradni unutrašnji zidovi su 12cm.

OPREMLJENOST: Lamela 2 ima 2 lifta sa širinom vrata koja su prilagođena za ulazak osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Sve komunikacije za prilaz platou, ulazak u haustor i pristup stanovima su takođe prilagođena ovim licima. Ulazna vrata u stanove su protivprovalna i protivpožarna. Podovi u holovima su gres pločice I klase, protuklizne.Zidovi u hodniku prema stanovima su termički zaštićeni. Podovi u ulaznom dijelu hola i sanitarija su takođe od gres pločica, kao i podovi lođa i radni dio kuhinje. Pod dnevnog boravaka sa trpezarijom i soba je panel parket završno obrađen – lakiran tvornički. Sanitarije su opremljene kvalitetnom opremom, ugrađenim vodokotlićima i sanitarnom opremom I klase. U sanitarijama su i plinski kombi bojleri za etažno grijanje svakog stana pojedinačno. Svaki stan ima i vodomjer i mjerač električne potrošnje. Ulaz je kontrolisan videofonom iz svakog stana. Upravljanje rasvjetom stubišta vrši se preko stubišnih automata i prekidača postavljenih na stepeništu. U svakom hodniku je vatrodojava, hidrant, kao i aparati za gašenje požara. Sve instalacije imaju svoje kanale i prodore koji su protivpožarno zatvoreni.

FASADA I KROV: Urbanističkim planom u ovom dijelu Opštine Centar predviđena je gradnja nekoliko stambeno poslovnih kompleksa koji bi činili novo naselje. Ovo je prvi dio te buduće cjeline i zato se fasadi objekta posvetila posebna pažnja. Prizemni dio sa poslovnim prostorima je staklena viseća fasada. Ovom fasadom se naglašava poslovni dio objekta i vizuelno se odvaja stambeni dio. Termika na jednom dijelu EPS 8cm, a mjestimično, da se postigne plastika fasade, EPS 14cm.. Vanjska stolarija je PVC bijela. Ostakljenje termopan 4+16+4 mm , koeficijent gubitka toplote je k= 1.1 W/m2K kao RG Low-e RAMATERM.,a profila k=1.3 W/m2K.. Manje lođe imaju ogradu, a veće lođe su zastakljenje jednostrukim staklom bez profila koje klizi po vodilici. Ograda na zastakljenim lođama je od lamistal stakla. Na 6. spratu krajnje lođe su natkrivene pergolama. Odabir fasadnih obloga i boja čine fasadu nenapadnom i objekat se u potpunosti uklapa u okolno zelenilo čineći ovaj dio grada urbanim i prijatnim za stanovanje.

Krov je ravni, neprohodni, završni sloj je šljunak. Atika je opšivena ravnim limom u boji antracita. na krov se izlazi penjalicama preko otvora u stubištu na 6 spratu. Na krovu su smještene sve vanjske klima jedinice. Odvodnja je sa 4 slivnika koja imaju grijače. Krov je rađen kao obrnuti ravni krov sa 20cm XPS termike.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top