SPO Dijamant

Projekat Stambeno-poslovni kompleks Dijamant
Investitor E-SPV d.o.o. Sarajevo
Projektant Kvadrat d.o.o.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Džemala Bijedića
Površina 37.162 m2
Početak radova 2017.
Završetak radova 2019.
Vrijednost projekta 40 mil. KM
Kontakt http://espv.ba

Bosnian Flag

Stambeno poslovni kompleks „Dijamant“ nalazi se na lokalitetu naselja Otoka, općina Novi Grad,Sarajevo. Kolski i pješački pristup objektu je sa novoprojektovane saobraćajnice kojom se pristupa iz ulice Džemala Bijedića.

Objekat čine 3 lamele: Lamela A je spratnosti 2S+P+9 do 2S+P+11, lamela B je spratnosti 2S+P+11 do 2S+P+14, lamela C je spratnosti 2S+P+16.

Namjena objekta je stambeno-poslovna. Ukupan broj stanova iznosi 249, sa ukupno 4 poslovna prostora u prizemlju objekta i obezbijeđenim parkiranjem unutar objekta.

• Objekat sadrži dvije suterenske etaže koje su u funkciji garažnog prostora.

• Na nivou prizemlja smješten je poslovni dio objekta sa odvojenim ulazima na sjevernoj i zapadnoj fasadi objekta. U prizemlju su također smještena 3 ulaza u stambeni dio objekta koji su odvojeni od poslovnog dijela. Na nivou partera smještena su još dodatna parking mjesta.

• Stambeni dio objekta proteže se od 1. do 16. sprata kompleksa. Projektovano je od 4-21 stan po etaži, tako da je ukupan broj stanova 249. Svi stanovi su jednoetažni i raspolažu sa lođom ili terasom, ovisno o datoj orijentaciji.

Objekat završava ravnim prohodnim krovom.

Objekat ima 3 lamele između kojih se nalazi uređena zelena površina.

U prizemlju objekta projektovano je 4 odvojena poslovna prostora sa ulazima na sjevernoj i zapadnoj strani objekta. U prizemlju su također smještena 3 stambena ulaza u 3 lamele koji su odvojeni od poslovnog dijela objekta.

Objekat je projektovan kao svijetli, lagani i prozračni arhitektonski elemenet, koji svojom toplinom, formom, i ambijentom daje poseban akcenat ovom dijelu grada.

Vanjsko uređenje objekta je tretirano u kombinaciji popločanih i zelenih površina, sa hortikulturnim uređenjem kojim se stvara prijatan ambijent za stanovanje.

Osnovni koncept datog idejnog projekta jeste izgradnja stambeno poslovnog objekta koji će odgovoriti potrebama savremenog potrošača i koji će ponuditi nešto novo na tržištu. Osnovni koncept jeste i uklapanje poslovnog i stambenog dijela u objektu koji korespondiraju kao jedna kompaktna cjelina.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top