SPO Džidžikovac 5

Projekat SPO Džidžikovac 5
Investitor Mahir Kadrić
Projektant I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo
Nadzor I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo
Izvođač Duljević d.o.o. Sarajevo
Lokacija Džidžikovac
Površina  
Početak radova Januar 2021.
Završetak radova Decembar 2021.
Vrijednost projekta  
Kontakt  

Bosnian Flag

Objekat koji se nalazi u sarajevskom naselju Džidžikovac na broju 5 i pod kulturno-historijskom zaštitom je, ranije je srušen, a u januaru je počela izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta na ovom mjestu.

Zgrada je bila poprilično oronula, a na fasadi su bila vidljiva i oštećenja od udara gelera što je potencijalno prijetilo i obrušavanjem fasade.

Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar navodi da su urbanističku saglasnost za izgradnju novog objekta dali u skladu sa stručnim mišljenjem Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Zavod je naveo nekoliko mjera, a to su:

- da na postojećem objektu budu izvršeni radovi s ciljem očuvanja autentičnog karaktera izvornog izgleda objekta ambijentalne i arhitektonske vrijednosti;

- da se zadrže otvori na fasadama u ivornom broju, dimenzijama i proporcijama;

dozvoljena izgradnja stepeništa i lifta na projektom predviđenom mjestu;

- nova stolarija mora odgovarati dimenzijama, podjelom i materijalizacijom onoj izvornoj stolariji pri čemu je dozvoljena upotreba termopan stakla;

- određena je prihvatljiva boja fasade;

- izgradnja potkrovlja je prihvatljiva uz zadržavanje izvornog oblika krova.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top