SPO Emona Zenica

Projekat SPO Emona Zenica
Investitor A.A i GRUNT Invest d.o.o.
Projektant DOMUS DESIGN d.o.o.
Nadzor ŠPIC BETON d.o.o.
Izvođač MEGAGRADNJA d.o.o.
Lokacija Zenica
Površina Poslovni: 1450 m2; Stambeni: 3000 m2
Početak radova Maj 2018.
Završetak radova Juni 2019.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://grunt.ba

Bosnian Flag

Projektovan na jedinstvenoj lokaciji u strogom centru Zenice i to na uglu između ulica Talića brdo i Mejdandžik, gdje lociranjem planiranog objekta postojeće fasade dobivaju logičan slijed i kontinuitet, a čime ovaj stambeno-poslovni objekat predstavlja neponovljniu priliku za definisanje novog urbanog središta, omogućujući vrhunski poslovni i životni stil, osiguravajući mir i zaštitu u okrilju moderne građevine. Poseban karakter daju mu izvrsna i dugo planirana pozicija u centralnom dijelu Grada, kulturna atmosfera, inovativan koncept stanovanja visokog standarda, iznimno visoka kvaliteta i zahtjevna arhitektura, kao i raznovrsna ponuda usluga, te zajamčena sigurnost zajedno s ekskluzivnim ozračjem stvaraju savršen životni, stambeni i poslovni prostor.

Uvažavajući koncept i sadržaj centra i uže gradske jezgre , objekt doprinosi poboljšanju i obogaćuje postojeći gradski ambijent i time zaokružuje jednu davno definisanu a neizgrađenu cjelinu. Gledajući na koncepciju objekta, prizemlje i prve dvije etaže objekta namijenjene su sadržajima poslovnog karaktera, te upotpunjujući okolinu u potpunosti se prilagođavaju potrebama korisnika.

Vodeći računa o stanarima, posjetiteljima te pješacima, u ovoj gradskoj zoni objekat predviđa prostor pogodan za namjene banaka, poliklinika, predstavništva kao i ostale pogodne sadržaje sa visokim kriterijima za određene namjene. Obzirom na jaku frekventnost, odnosno vizuelnu istaknutost objekta pozicijom na samom uglu i raskršću ulica, fasada objekta obogaćena je svijetlečim reklamnim led displejima, što objektu daje živu i posebno estetsku notu, koja ujedno razbija sivilo postojećeg niza fasada zastalih u nekom davnom vremenu.

Projektom je predviđeno da prizemlje sa galerijom i dijelom podruma bude zasebna poslovna cjelina, dok su etaže prvog i drugog sprata predviđene kao odvojene i zasebne cjeline za razne poslovne namjene, a po potrebi se mogu dodatno prilagoditi (razdijeliti ili spojiti) ovisno o budućoj konačnoj namjeni istih.

Posebni karakter ovog objekta ne ističe se samo u njegovog izuzetnoj lokaciji i istančanom poslovnom karakteru, nego i u ponudi modernih i luksuzno osmišljenih stanova koji spajaju vrhunsku arhitekturu, tehnologiju i dizajn i to u samom središtu Grada, što je i bio osnovni cilj arhitekata, inžinjera, dizajnera interijera i svih koji su radili na ovom projektu. Tako smo prateći trendove u oblasti savremene i moderne gradnje stambeno poslovnih objekata, projektom spojili poslovni i stambeni ambijent, vodeći računa o poslovno nužnoj i jako atraktivnoj lokaciji i želju budućih vlasnika, odnosno stanara da žive u centru Grada i istovremeno uživaju izuzetan komfor i ugodan životni prostor, te im pokušali priuštiti ostvarenje njihovih životnih želja, projektovanjem 36 standardnih i 4 jedinstvena dvoetažna luksuzna (penthouse) stana na vrhu zgrade.

Stambeni dio objekta nudi najvišu moguću razinu kulture stanovanja, raskošne, reprezentativne gradske stanove, prilagodljive različitim koceptima življenja. Etaže od trećeg do osmog sprata su identične i daju promišljene stambene tlocrte sa šest stambenih jedinica po etaži, različitih struktura i površina, a na posljednjoj etaži formirani su moderni dvoetažni penthouse stanovi sa panoramskim pogledom. Vodeći se sistemom upravljanja kvalitetom– QMS (Quality Management System) pružamo uvjerenje za obezbijeđenje zahtjevanog nivoa kvaliteta shodno zadnjim građevinskim i energetskim standardima uz mogučnost ispunjenja dodatnih zahteva kupca. Tako se shodno normativima vodilo računa o energetskoj efikasnosti, količini prirodnog osvjetljenja, srazmijeru površine i volumena zraka u prostoriji, potrebama za alternativnim riješenjima i udovoljavanju svim sigurnosnim potrebama i sistema modernog upravljanja. Tako smo dobili funkcionalno riješene stanove, sa odvojenim dijelovima dnevno boravišnih prostora sa kuhinjom od mirnijeg dijela namijenjenog spavanju. Zahvaljujući poziciji zgrade većina stanova je dvostrano orijentirana, izuzev dvosobnih koji su jednostrano orijentirani obzirom da su locirani na središnjem djelu pročelja objekta. Građevina ima odvojen ulaz u poslovni i stambeni dio, ulaz u stambeni dio objekta je sa dvorišta iz ulice Mejdandžik. Vertikalna komunikacija ostvarena je dvokrakim stubištima sa međupodestima, te prostranim, brzim a bešumnim električnim dizalom. Stubišta su smještena na fasadi sa direktnim osvjetljenjem i ventiliranjem preko otvora i dodatnim požarno-evakuacionim stepeništem.

 

 

Top