Stambeni kompleks Makovi Zenica

Projekat SO Makovi Zenica
Investitor Almy d.o.o., Arel d.o.o., Grading KGM d.o.o.
Projektant Entasis d.o.o. Zenica
Nadzor  
Izvođač Almy d.o.o., Almy Gradnja d.o.o., Arel d.o.o., Grading KGM d.o.o.
Lokacija Zenica
Površina 22.000 m2
Početak radova April 2015.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta 25.000.000,00 KM
Kontakt http://makovi.ba

Bosnian Flag

Novi stambeni kompleks u Zenici koji predstavlja savremeni koncept stanovanja prilagođen potrebama modernog načina života. Lociran na Crkvičkom brdu, kompleks ima odličan pogled na grad, iznad je buke i smoga, a opet jako blizu centra grada. Projektovali smo slušajući zahtjeve tržišta te "Makovi" imaju stanove od 25m2 do 100m2, a svaki stan je maksimalno iskorišten te ima balkon/lođu. Garaža, bašte, lift, velike staklene plohe i upotreba savremenih materijala čine ovaj kompleks zaista udobnim za život.

Ukupna površina kompleksa je 22.000m2 i sastoji se iz osam lamela koje će se graditi sukcesivno. Planirani rok za završetak kompleksa je tri godine. Stanovi su fleksibilne dispozicije sa fiksnim instalacionim čvorovima i otvorenim organizacijama karakterističnim za mladu populaciju. Svi stanovi imaju terase ili lođe, velike staklene otvore i adekvatno iskorištenu orjentaciju te ih možemo svrstati pod energetski efikasne. U završnim etažama su smješteni dvoetažni stanovi, a arhitekura bloka koja formira unutrašnje relaksirajuće pješačko dvorište i saobraćaj koji ostaje izvan bloka , urbanistička su novina za grad Zenicu. Investitori i izvođač kompleksa je Konzorcij koga čine tri firme: Almy Zenica; Arel Zenica i Grading KGM Zenica. Projektant je "Entasis" Zenica (arhitektura), dok je Grading KGM Zenica ( konstrukcija , instalacije). Vrijednost investicije je 25 miliona KM.

Tehnički podaci o projektu

Projektovani stambeni blok nalazi se na platou naselja Crkvice, lokacije koja se smatra vrlo atraktivnom i poželjnom za stanovanje. Geometrijski oblik parcele je nepravilni trougao, površine 8500m2. Istočnu stranu bloka čine tri lamele /A;B;C/ i one su u paralelnom odnosu sa novoizgrađenim stambenim objektima u Crkvicama.

Postojeća visinska denivelacija definirana potpornim zidom nametnula je organizovanje poluotvorene suterenske etaže garaže koja se proteže ispod sve tri lamele, a na adekvatan način rješava problem parkiranja a istovremeno ne ugrožava postojeći stambeni blok. Spratnost ovih lamela je od P+5+pot do P+7+pot . Svaka lamela ima riješene vertikalne komunikacije kao i požarna stepeništa. Struktura stanova je različita i poštovani su zahtjevi investitora. Svi prizemni stanovi imaju bašte prema centralnom dvorištu odakle su im formirani i ulazi. Jugozapadna stranu bloka formiraju lameleD; E ;F; I G koje se protežu paralelno sa saobraćajnicom i imaju direktan pogled na grad. Njihova spratnost je manja i kreće od P+3 do P+5+pot . tako da se ne zaklanja unutrašnjost dvorišta. Prizemni stanovi i u ovom dijelu bloka su sa baštama prema dvorištu i individualnim ulazima. Lamela D je najniža lamela i ona je povezna lamela između dva kraka bloka. Sjeverna strana bloka se zatvara lamelom G i to dijelom, dok je jedan dio slobodan da omogući neometan ulaz u lokaciju. Prizemlje ove lamele je planirano poslovno (market ili sl.). Kada govorimo o energetskoj efikasnosti objekta pored orjentacije I ostalih elemenata koji su od krucijalnog značaja za jedno domacinstvo bitno je napomenuti da ce svi stanovi imati termičku izolaciju od 10 cm, kalorimetre, vodomjere,protuprovalna vrata, podove od tarketa te najkvalitetnije sanitarne uređaje I instalacije uz garanciju proizvođača.

KONSTRUKTIVNI SISTEM Konstrukcija objekta je armiranobetonska, skeletna, temeljna na ab temeljnoj ploči debljine 60 centimetara. MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Međuspratna konstrukcija je betonska ploča i blok opeka debljine 25 centimetara. ZIDOVI Fasadni zidovi su blok opeka debljine 25 centimetara, oblažu se termo fasadom debljine 10 centimetara. Pregradni zidovi između stanova su ab platna debljine 20 centimetara i blok opeka takoder debljine 20 centimetara. Pregradni zidovi koji formijaju prostorije u stanovima su zidani šupljom blok opekom i šljako blokom u mokrim čvorovima. PREGRADE I OBLOGE Sve pregrade i obloge msanitarija i instalacionih vodova u stambenim i poslovnim prostorima izvode se gipskartonskim pločama, na odgovarajućoj podkonstrukcij, sa pločom i ostalim detaljima prilagođenim zahtjevima pregrada i obloga (vlagootpornost, požarna otpornost, zvučna i toplotna izolacija) KROVIŠTE Krovovi iznad stanova su drvena krovna konstrukcija sa slojevima obrnuto ravnog neprohodnog krova sa termičkom izolacijom debljine 5 centimetara i pokrov limom debljine 0,7 centimetara. VERTIKALNA KOMUNIKACIJA Stepeništa i lift okna su monolitna. Stepeništa su popločana kamenim pločama. Lift je hidraulični i povezuje sve etaže od prizemlja do šestog sprata. Korištenje lifta je prilagođeno osobama sa poteškočama u kretanju. PODNE KONSTRUKCIJE Podovi stambenih jedinica rade se kao plivajući, sa slojem etafona, EPS pločama i cementnim estrihom. Završna obloga je tarket i prvoklasna keramika, ovisno o pozicij. U sanitarnim prostorijama i na balkonima izvode se i hidroizolacije u slojevima plivajučih podova. FASADA Fasadni zidovi se oblaže EPS fasadnim pločama, debljine 10 cm, sa fasadnim arafima i završnom obradom silikonskom žbukom. STOLARSKE I BRAVARSKE POZICIJE Otvori na fasadi na stambenim etažama zatvoreni su PVC stolarijom. Sva ostakljena na stambenim prostorima izvode se dvoslojnim IZO staklom 4+ 16 + 4. ELEKTROINSTALACIJE Elektro instalacije se razvode na način da se u svakom stubištu i u prizemlju nalaze razvodni i mjerni oramri sa satovima, odakle se vrši razvod do stanova. VODOVOD I KANALIZACIJA Vodovodni razvodi izvode se plastičnim ili višeslojnim cijeivma, sa brojilom za hladnu vodu za svaki stan na svakoj etaži u stubištu i centarlnim elektronskim očitanjima. MAŠINSKE INSTALACIJE Sistem grijanja je povezan sa centralnim gradskim grijanjem, sa radijatoskim sistemom u svim prostorijama, pločastim i Al radijatorima, sa termostatskim ventilima na radijatorima i radijatorima u kupatilu. Ostavlja se mogučnost postavljanja kalorimetra za svaki stan. Svaki stan ima mogučnost priključka na zajednički dimnjak. VANJSKO UREĐENJE Vanjsko uređenje obuhvata pristupne staze za pješake i automobile, parking mjeto, usjeke, nasipe, vanjsku rasvjetu i prizemni stanovi sa baštama uz mogučnost zasebnog ulaza.

 

 

Top