SP kompleks "Izvor"

Projekat SP kompleks "Izvor"
Investitor Privatna investicija
Projektant BS Projekt d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Stup
Površina  
Početak radova 2014.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://stanoviizvor.com/

Bosnian Flag

Lokacija na kojoj će se graditi ovaj stambeno-poslovni prostor nalazi se u zoni obuhvata važećeg Regulacionog plana „Stari Stup“, između gradske longitudinale Sarajevo - Ilidža odnosno ulice Džemala Bijedića i ulice Nikole Šopa. Za izgradnju ovog objekta prošle godine je dobijena urbanistička saglasnost od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a urađeno je i idejno rješenje.

Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, objekat je projektovan u savremenom duhu uz maksimalno poštovanje lokalnog ambijenta. S obzirom na lokaciju i urbano okruženje postojećih objekata, objekat je koncipiran tako što će u sebi sadržavati spoj tradicionalnog i ambijentalnog.

U pogledu spratnosti, projektovane su dvije podzemne etaže, namijenjene za garažu, zatim prizemlje i galerija, namijenjeni za poslovne prostore, šest stambenih etaža, te dijelom jedna krovna etaža u kojoj su planirani dupleks stanovi. Spratnost objekta iznosi: -2S+P+Gal+6+Pt (dio). Objekat je podijeljen na dva bloka i to: “A” i “B”.

Ukupan broj stanova je 278, a kreću se od jednosobnih pa do petosobnih i dvoetažnih stanova. Dvosobni stanovi će biti prosječne površine od 46 do 50 m2, dok će dvoetažni stanovi biti i do 125 m2.

"Ideja je bila, da se projektuje objekat za stanovništvo različite kupovne moći, kako bi se izbjeglo raslojavanje stanovništva. Pri tome se vodilo računa, da objekat svojim izgledom i samom koncepcijom bude privlačan i pristupačan za različite slojeve društva. Zadnje etaže oba stambena bloka, na jednom dijelu su dobili dvoetažne stanove, tako da se iznad šestog sprata na određenim dijelovima pojavljuje krovna etaža sa ozelenjenim terasama tzv.penthouse", stoji u projektnoj dokumentaciji.

U prizemlju i na galeriji stambeno-poslovnog objekta planirani su poslovni prostori.

"Namjena poslovnih prostora nije detaljno definisana, ali se predviđa da će u poslovnim prostorima biti one djelatnosti, koje ni na koji način ne smiju negativno uticati na život i zdravlje ljudi, koji će boraviti u okolini, kao i u samom kompleksu. Ideja da poslovni prostori dobiju i galeriju, rezultat je analize tj. potrebe da navedeni broj stambenih jedinica dobije određene prateće i uslužne sadržaje. Ovakvom koncepcijom, stambeni i poslovni prostori se nadopunjuju tj. činiće jedno komplementarno jedinstvo. Predviđeno je, da određeni broj poslovnih prostora bude za poslovne usluge koje uključuju bankarske i osiguravajuće usluge, turističke i putničke usluge, izložbeno prezentacijske sadržaje, poštanske usluge, ugostiteljske usluge, te usluge za njegu zdravlja i tijela", stoji u projektnoj dokumentaciji.

Saobraćaj u mirovanju riješen je putem kolektivne javne garaže koja je smještena na dvije podzemne etaže, te putem parkiranja na otvorenom.

U podzemnim etažama projektovana je garaža na dva nivoa, sa 298 parking mjesta. Na nivou terena se nalazi 41 parking mjesto.

U konceptualnom smislu radi se o blokovskom sistemu izgradnje, gdje su dva odvojena bloka postavljena i oblikovana tako da formiraju jedan unutrašnji trg, atrij, odnosno dvorište. Ispod trga i nadzemnih blokova, projektovan je jedan jedinstveni prostor i to kroz dvije etaže, koji je namijenjen za javnu garažu.

U okviru parcele projektovano je planirano i dosta slobodnog prostora koji će biti oplemenjen zelenilom, raznim vrstama popločanja, urbanim mobilijarom itd. Ovaj prostor će biti namijenjen kao javni otvoreni prostor za stanovništvo, a posebno za starije i djecu.

Zagrijavanje objekta vršiće se priključkom na gradski toplovod KJKP „Toplane“. Alternativno rješenje je zagrijavanje pojedinačnih poslovnih prostora grijalicama na električnu struju.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top