Stambeno-poslovni objekat ˝Lake Skenderpasina˝

Projekat Stambeno-poslovni objekat "Lake Skenderpašina"
Investitor Lake d.o.o. Sarajevo
Projektant  
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Skenderpašina ulica
Površina  
Početak radova 2013.
Završetak radova 2014.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://lake.ba

Bosnian Flag

- Na postojećoj lokaciji gdje se nalazi poslovni objekat firme „Lake“ potrebno je projektovati stambeno-poslovni objekat sa suterenom I i II, prizemljem, 4 sprata i mansardom

- U suterenu I i II na koje se penje odnosno spušta za cca 150cm predvidjeti garažu-otvoreni parking sa dovoljnim brojem parking mjesta u odnosu na stanove prema uvjetima iz plana

- Na svakoj etaži projektovati po pet stanova

- Arhitekturu prilagoditi zahtjevima lokacije i uslovima datim u usvojenom planu te upotrijebiti materijale visokih standarda kvalitete

Lokacija/gabariti

Postojeći poslovni objekat firme „Lake“ zadržava se usvojenom planskom dokumentacijom RP Čobanija, s tim što se omogućuje povećanje gabarita u horizontalnom i vertikalnom smislu.

Stoga je investitor odlučio ukloniti potojeći i izgraditi novi stambeno-poslovni objekat spratnosti S II + S I + Pr + 4 + M.

Novi objekat prati oblik parcele sa 3 strane dok se na jugu, zbog velikog pada terena djelomično povlači prema unutra.

Dimenzije objekta su: 14,50+1,50+41,25+23,83+14,06+8,83+31,00.

Svijetla visina svih etaža od prizemlja do mansarde h= 280cm određena je tako da bi se stambeni prostor po potrebi, mogao pretvarati u poslovni i obratno.

Na sjevernoj strani, uz ul. Skenderpašina, na visini od 4,5m kako je predviđeno Odlukom o usvajanju plana, istaknut je doksat širine 1,5m koji se provlači kroz 5 etaža.

Mansarda je na fasadi uz ul.Skenderpašina ponovo vraćena u osnovni gabarit formiranjem ravnog krova-terase.

U sklopu mansarde, u tavanskom prostoru stanova sa sjevernom orijentacijom, projektovan je studio sa izlazom na terasu okrenutu prema jugu. Ove prostore sa dijelom stana na mansardi povezuje otvoreno stepenište koje se nalazi u sklopu dnevnog boravka.

Saobraćaj/parkiranje

Prilazi suterenskim parkinzima ostvareni su preko dvije odvojene rampe, dok su alternativni izlazi omogućeni kroz susjedni objekat koji je također predviđen planom i naslanja se na objekat „Lake-Skenderpašina“. Ulazi će se koristiti i kao izlazi, uz neophodne elektronske sisteme signalizacije i kontrole pristupa.

Oba nivoa imaju isto saobraćajno rješenje sa prolaznom saobraćajnicom na južnoj strani objekta te parking mjestima uz uličnu fasadu, s tim što je ispred ovih parkinga ostavljen širok pristupni prostor i tako, po potrebi, omogućeno duplo parkiranje na pojedinim mjestima.

Ukupno su obezbijeđena 33 parking mjesta što zadovoljava uvjet od 1,1PM po stanu.

U donjoj suterenskoj etaži S II, pored 17 parking mjesta smješteno je 8 ostava ispod rampe dok se u suterenu S I nalazi 16 parking mjesta.

Centralno stepenište sa liftom nalazi se u sredini gabarita i proteže se od suterena S II do mansarde dok se u S I nalazi i požarno stepenište za evakuaciju iz gornjih etaža.

Prije ulaza u hol sa liftom i stepeništem, u suterenskim etažama je projektovan i prolazni filter sa vatrootpornim vratima koji ujedno služi i kao vjetrobran za ulaze sa parkinga.

Osobama sa posebnim potrebama omogućen je pristup pomoću ulazno-silaznih rampi na suterenima i lifta koji povezuje sve etaže.

Dispozicija

Pješački ulaz iz ul.Skenderpašina nalazi se u centralnom dijelu objekta i čini ga vanjsko stepenište sa 9 visina, uvučeno u osnovni gabarit i na taj način zaštićeno od atmosferilija.

Sa podesta, koji prema ulici ima žardinjeru sa ukrasnim grmljem, dolazi se u ulazni hol sa liftom, stepeništem i pultom kontrolora ulaza, odnosno predstavnikom službe za zaštitu objekta.

Stepenište koje ulazni nivo S I povezuje sa prizemnom stambenom etažom riješeno je tako da omogućuje prolaz vozila na ovom nivou parkinga.

Za ostale nivoe formirano je drugo trokrako stepenište sa centralnim svjetlarnikom koje je na fasadi ostakljeno cijelom širinom što omogućuje kvalitetno dnevno osvjetljenje, dok je od ulaznog nivoa do mansarde, u skladu sa važećim zakonom, dodato protivpožarno stepenište sa odgovarajućom opremom.

Na stambenim nivoima stepenišni podest sa liftom ostakljenim dvokrilnim vratima odvojen je od pretprostora iz kojih se dolazi do ulaza u 2 stana na istočnoj strani odnosno 3 stana na zapadu. Na ovaj način pretprostori, koji su i dodatno direktno osvijetljeni, daju veću sigurnost te omogućuju bolju zvučnu izolaciju stanova u odnosu na centralno stepenište i lift. U pretprostorima kojima se pristup kontroliše automatskim bravama sa interfonom iz pripadajućih stanova projektovane su i ostave za svaki stan.

Pored toga, na svakoj etaži osim prizemlja za koje je odvojena prostorija u S II, predviđena je i prostorija za bicikle koja se nalazi uz lift, a u etaži S II nalazi se i prostorija za smještaj neophodne opreme (hidranti i sl.).

Dodatnih 8 ostava, koje se mogu koristiti i za druge potrebe, smješteno je u S II ispod ulazne rampe za gornji nivo.

Na prizemlju i 4 sprata projektovane su identične dispozicije sa po 5 stanova različitih struktura. Izuzetak predstavlja stan br.3* u prizemlju koji je nešto manji od ostalih u istoj vertikali pošto je prostor uz sobe smanjen da bi se obezbijedio prostor za stepenišni krak, te stan br.1* na istoj etaži koji, pored veće terase, ima i dvorište.

Stan br.5 na mansardi identičan je onom na ostalim atažama dok su mansardni stanovi br.6-9 riješeni tako da koriste i dio tavanskog prostora gdje se nalazi studio sa natkrivenom terasom okrenutom na jug. Veza ovih prostora ostvarena je otvorenim stepeništem u dnevnom boravku. Ovi stanovi imaju i terasu na sjeveru koja je ujedno i ravni krov iznad doksata, a odvojene su staklenom pregradom te žardinjerama sa grmljem sa obje strane dok stan br.6 ima i terasu na istočnoj strani.

Opisi prostorija svih tipova stanova sa površinama dati su u bilansu površina.

OBLIKOVANJE I MATERIJALI

Objekat ima jednostavnu formu u kojoj dominantan element plastike predstavlja doksat na fasadi prema ul. Skenderpašina. Lođe sa ogradom od sigurnosnog lameliranog stakla u nivou fasade efektom blagih sjena i odnosom ploha puno-prazno treba da obogate vizuelni efekat fasadne plohe bez suvišne prenaglašenosti i ujedno uspostave ritam sa ostalim otvorima.

Kolorit je također reduciran na 2-3 boje pastelne skale od kojih je osnovna masa objekta u boji srednje tamne nijanse, doksat u bijelo-sivoj nijansi, a suterenski fasadni elementi u sivoj boji. Ovaj uravnoteženi kolorit bez aktivnih nijansi dat je zbog toga što su novoizgrađeni objekti u susjedstvu obojeni ili djelimično naglašeni plohama jakih boja tako da minimalistički pristup obradi fasade objektu treba istaći kontrast u odnosu na okolne objekte.

Krovovi su riješeni kao kombinacija kosog dvovodnog krova sa badžama pokriven ravnim falcovanim limom i ravnog krova sa betonskim pločama.

Konstrukcija je armirano-betonska u kombinaciji AB zidova, stubova i ploča, a temeljenje AB trakama, samcima ili kontra pločom biće definisano glavnim projektom konstrukcije nakon urađenog geodetskog elaborata.

Nosivi AB zidovi između stanova dodatno se zvučno izoluju, dok se fasadni zidovi i unutrašnji zidovi između stanova izvode od šupljih opekarskih blokova 20-25cm.

Pregradni zidovi su od šupljih opekarskih blokova 10cm. Svi unutrašnji zidovi se grubo i fino malterišu, gletuju i boje poludisperzivnim bojama. Zidovi u stepeništu, ulaznom holu i pristupnim koridorima boje se disperzivnim bojama odnosno izvode kao fasadni zidovi sa izolacijom i silikatnim malterom. Zidovi u sanitarijama do stropa i kuhinjama do visine 150cm oblažu se keramičkim pločicama I klase.Podovi soba i degažmana obloženi su klasičnim parketnim dužicama dok su stepeništa,ulazni hodnici , sanitarije i kuhinja pokriveni protukliznim keramičkim pločicama.

U suterenima se AB podna ploča premazuje epoksidnim premazom uz neophodnu markaciju.

Unutrašnja vrata su stolarske izrade sa dovratnicima od punog drveta i krilima obloženim furnirom.

Prozori i balkonske stijene sa vratima su drveni , zaštićeni i obrađeni lakom, ostakljeni termoizolirajućim staklom 6/12/4 mm sa prvoklasnim okovom, ručkama i mehanizmima za otvaranje te neophodnim dihtunzima i okapnicama, dok su prozorske klupice kamene.

Fasadni otvori stepenišnih prostora i ulaznih portala u prizemlju su od eloksiranih Al profila sa prekinutim termičkim mostom u boji sirovog aluminijuma, ostakljeni termoizolacionim odnosno sigurnosnim staklom.

Ograde na lođama i balkonima su od sigurnosnog lameliranog stakla, a ograde na stepeništima od inox profila.

Fasada se izvodi sa10 cm termoizolacije, izravnavajućim zaštitnim slojevima sa mrežicom i silikatnim malterima u odgovarajućim bojama.

Ravni krov je obrnuti sa nagibnim betonom, bitumenskom hidroizolacijom, termoizolacijom, geotekstilom i betonskim pločama na plasičnim podmetačima.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top