SPO ''Majnex'' Pale

Projekat SPO "Majnex" Pale
Investitor Majnex d.o.o. Pale
Projektant Ambienta d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Pale
Površina 5.700 m2
Početak radova 2010.
Završetak radova 2012.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://majnex.com

Bosnian Flag

Lokacija objekta je na novoplaniranoj pješačkoj promenadi na Palama, u skladu sa Regulacionim planom Pale – Centar.Objekat se po Regulacionom planu, naslanja na susjednu lamelu, tako da u tlocrtu, po geometriji, čine isječak pravilnog osmougla (lomovi na oba objekta su pod 45%).

U prizemlju objekta su predviđeni poslovni prostori. Ulazi u poslovne prostore su sa strane promenade i iz dvorišne strane gdje se predviđa pristupna saobraćajnica i parkiranje. Sa te strane je glavni ulaz u objekat. Gornje etaže su stambene.

Spratnost objekta je P+5+PK max. dimenzije objekta u prizemlju su: 27,60m, južna strana, 26,80m jugozapadna strana, dubina objekta je 16,50m. Dozvoljeni prepusti su 1,5m pa je dubina objekta na spratovima 19,50m. Bruto građevinska površina objekta je cca. 5 700,00m2. Kod funkcionalnog rješenja objekta, odnosno stambenih etaža, bila je presudna dubina objekta. Ulazni hodnici za stanove su morali biti u sredini kako bi se sa obje strane omogućila postavka stanova. I tako je dobivena dubina stana od 8,5m, što je jako nepovoljno za kvalitetno osvjetljenje stambenih prostora.

Kroz obimne analize funkcionalne iskorištenosti prostora i hodnih linija, kako u haustorima tako u pojedinim stambenim jedinicama došlo se do projektovanog rješenjaKonačno objekat je projektovan sa jednim centralnim ulazom na spoju dvije lamele. Ulaz je nestandardnih dimenzija, sa ostakljenom fasadom i dva luksuzno dimenzionirana jednokraka stepeništa, koja nagovještavaju i nestandardno rješenje samih stanova. U vrhu stepenišnog hola je lift čije dimenzije omogućavaju kretanje invalidnih lica.

Zahtjev investitora je bio da se isprojektuje više stambenih jedinica manje kvadrature.

Kod funkcionalnog rješavanja svake stambene jedinice, projektanta je vodila ideja o FLEKSIBILNOM STANU. Dakle ako treba biti puno istih stanova, onda neka se omogući krajnjem korisniku da eventualno mijenja namjenu i veličinu pojedinih prostora u stanu i prilagođava svojim potrebama. Porodica se mijenja i to zahtjeva da se i prostor mijenja. Tako je u svim stanovima nosiva konstrukcija oko stana, a sve pregrade omogućavaju maksimalnu fleksibilnost. Lijeva i desna lamela imaju uglavnom iste strukture stanova, samo je razlika u krajnjim stanovima. Jedna lamela se naslanja na susjedni objekat a druga je slobodna. Tu je iskorištena mogućnost da se zabatna strana u arhitektonskom smislu riješi atraktivnije, primjereno centru u kojem se objekat nalazi. Glavne fasade su zbog potrebe osvjetljenja uglavnom u staklu. Kod rješavanja estetskog izgleda fasada, postojala je opasnost da objekat dobije izgled poslovne zgrade, staklo, ostakljene lođe i sl. Projektant je to izbjegao. Stanovi se u ogledalnom smislu okreću na taj način se dobiva svojevrsna razigranost, koja je karakteristična za stambene objekte. Bojama i oblicima isprovocirana razigranost odgovara pješačkoj zoni i živoj okolini promenade.

Ovakvim pristupom u projektovanju, dobiveno je na prvom, trećem i petom spratu po 13 stanova, a na drugom četvrtom i potkrovlju, po 15 stanova, što ukupno iznosi 84 stana. U tavanskom prostoru su predviđene ostave za stanare razdvojene lakim pregradama, različitih struktura i površina.

Kvalitet izrade stanova mora biti po tehničkim propisima izrade stanova standardne do visoke kategorije.

 

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

Top