Veneto Otoka

Projekat Veneto Otoka
Investitor ALUVENETO d.o.o.
Projektant Kvadrat d.o.o. Sarajevo
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Otoka
Površina 34.000 m2
Početak radova 2016.
Završetak radova Decembar 2018.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://veneto-otoka.ba

Bosnian Flag

Objekat je lociran na uglu ulica Bulevar Meše Selimovića sa južne strane i ulica Srđana Aleksića sa zapadne strane, u Sarajevu, Općina Novi Grad, naselje Otoka.

Kolski pristup objektu je iz ulice Srđana Aleksića, sa postojeće lokalne saobraćajnice sa sjeverne strane objekta kroz pasaž.

Objekat je u obliku slova U i čine ga 3 lamele A, B i C.

Na nivou prizemlja sa istočne strane, predviđeni su ulazi u svaku od tri lamele, te jedan zajednički centralni i reprezentativni ulaz sa zapadne strane objekta.

Spratnost objekta je 2 Suterena/Garažni prostor+Prizemlje+12 Etaža.

U objektu je predviđeno 228 stambenih jedinica/stanova na etažama i poslovni prostori na nivou prizemlja i galerije.

U sklopu suterena projektovana su dva nivoa garažnog prostora i to kao dvonamjenski prostor Garaže/Skloništa. U mirnodobskim uvjetima prostor se koristi kao garaža, a u ratnim uslovima i uslovima prirodnih nepogoda kao sklonište. Ulaz u garažu je omogućen preko 2 rampe, ulazne i izlazne, kojima se pristupa iz pasaža sa sjeverne strane objekta. Iz garaže je stepeništem i liftovima omogućena komunikacija sa ostatkom zgrade i stanovima.

Za svaku stambenu jedinicu je predviđeno parking mjesto u garažama, a na nivou prizemlja su predviđena vanjska parking mjesta za poslovne prostore.

Na spratovima 1.-10. smješteni su jednoetažni stanovi. Svaki od stanova raspolaže sa lođom ili balkonom, ovisno o datoj orijentaciji. Na poslednje dvije etaže, tj. na 11. i 12. spratu projektovani su dvoetažni Penthouse-LOFT stanovi sa velikim terasama.

Na prvoj etaži objekta predviđen je 1 stan za potrebe invalidnih lica u kolicima. U lameli A projektovano je 6-7 stanova na etaži, u lameli B 8-9 stanova na etaži i u lameli C 4-5 stanova na etaži.

Na etažama 1.-11. smještene su ostave, koje čine sastavni dio svake stambene jedinice. Spratna visina svih nadzemnih etaža je 286cm. Objekat završava ravnim prohodnim krovom, a izlaz na krov je obezbijeđen preko stepenišnih krakova.

U objektu su predviđena 4 lifta, dva u lameli B, i po jedan u lamelama A i C. Jedan lift ima korisnu nosivost 535 kg / 7 osoba, a ostala tri lifta 1125 kg / 15 osoba. Svi liftovi su električni bez mašinske kućice.

Za ovaj projekat trenutno ne postoji video zapis...
 

 

Top