Bagat centar Travnik

Projekat Bagat centar Travnik
Investitor Fuad Softić
Projektant Dom projekt d.o.o.
Nadzor  
Izvođač  
Lokacija Bosanska ulica - Travnik
Površina 478,39 m2
Početak radova 2011.
Završetak radova 2012.
Vrijednost projekta  
Kontakt http://dom-projekt.ba

Bosnian Flag

Objekat ima stalan karakter, namjena objekta je stanovanje na drugoj etaži, dok je prizemlje i I etaža predviđena za poslovni dio objekta orjentisanom prema ulici.

Gabarit objekta je 12,45 x13,00m ( 14.50 ) + 5,00 x 4,00, pri čemu su dvije gornje etaže konzolno prepuštene sa prednje i bočne strane dim 1,50.

Spratnost objekta je prizemlje i dva sprata. Visina objekta ne prelazi visinu postojećeg susjednog objekta.Kota prizemlja je kota K0.00, dok je visina objekta +9,75, dok je dio iznad stepenista dignut na +10.90.

Kota objekta K0.00 se nalazi za +0.20 visoj koti nego cesta ( apsolutna kota terena ).

Objekat je projektovan tako da zadovoljava potrebe poslovnih prostora, tako i stanara koji će naseliti drugu etažu objekta koja je predviđena za stambeni dio objekta.

Ulaz u poslovni dio objekta je sa južne strane, koja je ujedno i najfrekventnija saobaćajnica, kako kolska tako i pješačka, koja spaja gornji dio Travnika sa donjim, starijim dijelom, prema tome je čini i najvažnijom saobračajnicom u gradu Travniku.

U prizemlju se nalaze dva odvojena poslovna prostora koji takodjer imaju odvojene ulaze. Jedan je poslovni prostor-Brijačnice, dok će se u drugom poslovnom prostoru nalaziti poslovnica jedne banke.

Pri projektovanju, na zahtjev investitora, prizemlje i sprat treba da prestavljaju jedan jedinstven poslovni prostor koji je spojen, vizuelno preko zračnog prostora u vidu atrija, dok je omogućena vertikalna komunikacija preko stepeništa koje se nalazi na sjevernom dijelu objekta. Poslovnica u prizemlju i stepenišni krak su povezani preko hodnika. Pristup stepeništu je moguće još ostvariti i posebnim ulazima sa istoćne, odnosno zapadne strane i ti se ulazi koriste kao ulazi za stambeni dio objekta koji se nalazi na drugoj etaži.

Cijela druga etaža objekta je predviđena za stambeni prostor u vidu jednog stana sa posebnim ulazom.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Osnovne odrednice konstrukcije građevine su armirano betonska temelja kontra ploca, armirano betonska monolitna krovna ravna ploča, armirano betonske monolitne međuspratne ploče, armirano-betonsko stubište, armirano-betonski sustav nosivih zidova, stupova i greda. Pregradni zidovi su od građevinskog materijala prema standardima u građevinarstvu-plino-betonski blokovi, poroterm blok.

Slojevi na podnoj, međukatnim i krovnoj konstrukciji su u skladu s odredbama projekta toplinske zaštite i zaštite od buke i vibracija (toplinska, hidro i zvučna izolacija).

Pročelja objekta su termički zaštićena također prema odredbama projekta toplinska zaštite i zaštite od buke i vibracija. Završna obrada pročelja je žbuka i fundermax ploče boje po odabiru projektanata.

Zajednički prostori unutar i oko objekta, stubišta, hodnici, prolazi, završno su obrađeni. U unutrašnjosti objekta predviđen je materijal za završnu obradu prilagođen unutarnjoj upotrebi, a van građevine kombinacija protukliznog kamena, betonske galanterije, asfalta i/ili drugih materijala za završnu obradu, prilagođenih vanjskoj upotrebi.

OBRADA FASADE

Fasadnu oblogu čine FUNDERMAX ploče. Fundermax ploće su se koristile u 3 boje i to svijetlo siva, smedja boja i tamno siva. Ovo su opisne boje, dok su kataloške boje date u detaljima.

Pored Fundermax ploča, malterisana žbuka sitne granulacije, EDEL PUTZ, se koristila za oblaganje fasade i to u bijelom tonu boje.

Otvori su rađeni po klasičnom sistemu alu profila na drugoj etaži dok se u prizemlju i na prvom spratu koristila staklena fasadna stijena SCHUCO proizvodjača.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

 

Top