Sarajevo Resort

Projekat Sarajevo Resort
Investitor Bosnia for Investment and Development
Projektant A Eling d.o.o. Zenica
Nadzor  
Izvođač
Lokacija Osenik - Opština Hažići
Površina 160.000 m2
Početak radova 2013.
Završetak radova 2015.
Vrijednost projekta Ca. 100 miliona KM
Kontakt http://thesarajevoresort.com

Bosnian Flag

- Naselje ''Sarajevo Resort'' je zamišljeno kao poluotvoreno, odnosno, zagrađeno naselje sa kontrolisanim ulazom, video nadzorom... Neki sadržaji su otvoreni za sve korisnike, npr. hoteli, tereni, bazeni, supermarket, rent-a-car, prenoćišta, ugostiteljski prostori, itd. Stambene jedinice su zamišljene više kao intimnije zone, gdje svaki vlasnik ima svoje dvorište, svoju kapiju.

- Stambeni objekti su spratnosti od P+0 ( 100m2), P+1 (190m2) i P+2 - zgrada sa više stanova kvadratura od 40 - 60 m2. Za okolna naselja, ovaj projekat će donijeti priliv novih sredstava, te bi ovaj dio naše zemlje dobio potpuno novi imidž, i postao bi poznat kao Resort - odmaralište. Inače, naselje ima fantastičnu lokaciju. Nalazi se uz M-17 cestu Sarajevo - Mostar. Dionica koridora Vc će prolaziti pored Tarčina, tako da će ovo naselje biti nekoliko stotina metara daleko od uključenja na autoput. Naselje je okruženo prelijepom prirodom, sa fantastičnim pogledom na planinu Bjelašnicu. Cijelim dijelom je osunčano. Pristup cestom je omogućen lokalnim putem.

- Projekat predviđa reparcelaciju, nove saobraćajnice u naselju, koje su projektovane tako da svaka parcela ima kolski pristup, da je nagib saobraćajnice što manji, i da prati teren, te da je što manje saobraćajnica, a što više iskoristive površine.

- Stambene jedinice su podjeljene u više vrsta:

Tip 1 se nalazi uz jezero, i to su najatraktivniji objekti, koji u dvorištu imaju i dodir sa vještačkim jezerom. Spratnost objekata je P+0;

Tip 2 je sljedeći prsten, koji je nešto dalje od jezera. Te vile i dalje imaju lijep pogled, i blizinu centralnih sadržaja;

Tip 3 i 4 imaju veću spratnost, i polako prate padine brda. Onda su bliže granicama obuhvata.

- Prilikom projektovanja, vođeno je računa o tome da svaki objekat ima što bolje osunčanje, i što bolji pogled.

- Od sadržaja, bitno je izdvojiti:

1. hotel sa bazenom, restoranima, cafe barom

2. prostore za druženja uz jezero

3. rekreativne zone, podjeljene po kategorijama, od igrališta za najmlađe do terena za bavljenje malim fudbalom, košarkom, tenisom, plivanjem, itd.

4. zona za uzgoj ovaca i konja sa štalama i pašnjacima

5. prostori za vožnju motora četverotočkaša. (ove zone su odvojene od stambenog dijela zbog buke)

6. park i šetnice uz jezero. Jezero osim mostića, klupa i rasvjete ima i mali dok, sa prostorom za pedaline i čamce

7. ulazna partija sa portirnicom, kapijom, parkingom, rent-a-car službom i supermarketom. Supermarket se nalazi van kompleksa, tako da je pristup omogučen i stanarima okolnih naselja, koji su svakako dobrodošli unutar kompleksa...

8. zatvoreni bazen sa kupalištem za plivače i neplivače, sa pratećim sadržajima, svlačionicama, saunama, spa, masažama, jacuzzi kadama, itd...

- Sama jezera su vještačka. Voda je bila izričita želja investitora. Iako je poduhvat veoma zahtjevan i nimalo bezazlen, jer je jezero teško dovesti na vrh brda vještačkim putem, na tom faktoru se insistiralo. Razumljivo, to je možda i najveća atrakcija ovog naselja, i možda i najveći izazov kompletnog projekta.

- Dubina jezera je oko 1 metar, zbog sigurnosti djece koja se igraju u blizini. Sama voda bi se dovodila sa okolnih izvora i potoka, kojih ima nekoliko u podnožju brda. Voda bi kružila, bila filterisana, i prepumpavana nazad do jezera. Dno bi se pripremilo, i napravilo vodonepropusnim.

Autor projekta je ''A Eling d.o.o Zenica'' - (Ahmed Obralić, Alen Rešidović, Jasmin Preljević)

 

 

 

Top