Elif Kazagić: Administrativni objekat ''Wils''

Projekat Administrativni objekat "Wils"
Autor Elif Kazagić
Fakultet Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Predmet Administrativni objekti
Godina 2010./2011.
Lokacija Marijin Dvor - Kvadrant "C"
Površina 3.120 m2
Visina objekta 13m (-1 + P + 2)
Izgrađen NE
Kontakt Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosnian Flag

LOKACIJA

Lokacija je južnom stranom orijentisana na Vilsonovo šetališe, istočnom na budući Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi, sjevernom na servisnu kolsku saobraćajnicu i Importanne Centar, a zapadnom na niz zgrada sličnog prostornog kapaciteta. Objekti u neposrednoj blizini su spratnosti od P+1 do P+10.

TIP ARHITEKTONSKOG OBJEKTA

Administrativni (poslovni) objekat, sa servisnim prostorima i garažom na jednoj podzemnoj etaži.

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA OGRANIČENJA

Projektovan je administrativni objekat sa sljedećom dispozicijom: objekat se postavlja na osnovu postojeće regulacione, odnosno građevinske linije. Visina objekta je definisana brojem nadzemnih etaža, odnosno maksimalnom visinom od 13m, što znači da je prilikom projektovanja bilo moguće odrediti visinu pojedinih etaža po osnovu potreba i funkcionalnih zahtjeva prostora, a sve u okviru maksimalne zadate visine.

SADRŽAJ ADMINISTRATIVNE ZGRADE

Administrativna zgrada u potpunosti sadrži sve grupe prostora, zahtjevane u zadatom projektnom zadatku.

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

Stepenišni prostor se sastoji od glavnog stepenišnog AB jezgra, dodatnih protivpožarnih stepenica, dvije lift baterije (I i II sprat panoramski liftovi) i kolskom rampom za pristup podzemnoj garaži nagiba 10%.

HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE

Vjetrobran predviđen na oba ulaza u prizemlju administrativne zgrade. Obezbjeđen je nesmetan prilaz hendikepiranim osobama u kolicima sa kote prilaza zgrade do nivoa prizemlja (liftovima do podzemne i ostalih nadzemnih etaža). Na prvoj i drugoj etaži se nalaze 2 staklena mosta, koja kroz otvoreni centralni ''polu-atrijumski'' prostor povezuju dva kraka objekta.

DISPOZICIJA POSLOVNIH PROSTORA

Poslovni prostori se koncentrišu oko stepeništa i liftova, tj. glavnih pješačkih komunikacija u objektu.

ORIJENTACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Poslovni prostori u objektu su orijentisani direktno na sve četiri strane.

ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Objekat sadrži ukupno 26 prostorija. Svaka nadzemna etaža sadrži odvojeno muški i ženski WC. Na prizemlju se pored office-a nalazi i prostorija za garderobu, računarski centar, server room, café – klub, multimedijalna sala i prostorija za pomoćno osoblje. Na prvom i drugom spratu se, između ostalog, nalazi veliki centralni ''polu-atrijum'', preko koga se protežu dva staklena mosta, te popločane i ozelenjene terase sa mobilijarom za socijalizaciju uposlenih.

KONSTRUKTIVNI SISTEM

Konstruktivni sistem objekta je skeletni ( 7.5 x 7.5 m ), sa armirano - betonskim stubovima i ukrutama u vidu greda i serklaža. Krovna konstrukcija je predviđena kao armirano - betonska ploča, dok je krovna površina rješena kao neprohodni ravni krov, koji je ozelenjen na jednom dijelu objekta (terase).

FASADA

Vanjski zidovi – površine su pretežno ostakljene strukturalnom fasadom čija širina panela prati raster 0.65m i 1.25m. Na tri ugla objekta u prizemlju je primjenjena dupla fasada sa dvije staklene fasade odvojene ventilirajućim međuprostorom. Na spratovima i djelimično na prizemlju su u kombinaciji sa gore navedenim, primjenjeni i fasadni ''Swisspearl'' paneli, nijansa boje - ''Carat Black''.

Trenutno ne postoji video zapis za ovaj projekat...
 

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top