Intervju: Asim Mešić, rukovodilac PJ Sarajevo TBG BH d.o.o.

tbg bh sarajevo kamioniFirma TBG BH d.o.o. Kakanj rođena je 2001. godine kao kćerka kompanija Tvornice cementa Kakanj i članica prestižne njemačke kompanije HeidelbergCement. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja betona, njegov prevoz i ugradnja na određenoj destinaciji. U svom vlasništvu trenutno ima šest poslovnih jedinica (betonara) i to PJ Sarajevo, PJ Rajlovac, PJ Zenica, PJ Lukavac, PJ Banja Luka i mobilnu jedinicu Drivuša, koje proizvode visokokvalitetne vrste transportnog betona kao i betone sa čeličnim vlaknima, te glazure i maltere.

Ekipa Sarajevo Construction-a je dobila priliku da posjeti poslovnu jedinicu TBG-a u Sarajevu, tačnije betonare u Doglodima i Rajlovcu, gdje nas je sa tehničkim karakteristikama i mogućnostima ova dva postrojenja upoznao Asim Mešić, rukovodilac PJ Sarajevo.

sa-c.net: Gospodine Mešiću, možete li nam ukratko reći koliko je vremenski TBG BH, tačnije PJ Sarajevo prisutna na našem tržištu?

A.M.: Postrojenje TBG BH – PJ Sarajevo je u pogonu od 2003. godine. Uskoro slavimo jubilej od 15 godina našeg rada, gdje smo za navedeni period tržištu sarajevske regije isporučili preko 700.000 kubnih metara betona. Od mjeseca maja 2016. godine betonari u Doglodima se pridružuje i betonara u Rajlovcu, sa modernom laboratorijom za ispitivanje uzoraka betona i svom pratećom infrastrukturom. TBG BH d.o.o. ima ukupno 50 uposlenih, od kojih je 19 u sarajevskim poslovnim jedinicama.

sa-c.net: Šta sve proizvodi TBG i koji su najčešći zahtjevi tržišta prema vama?

A.M.: Trenutno posjedujemo preko 500 razrađenih receptura za razne vrste betona i proizvoda od betona, međutim od strane tržišta smo do sada imali zahtjeve za najviše 50-tak vrsta dok svakodnevno uglavnom isporučujemo oko dvije do pet vrsta betona. Naše tržište prvenstveno traži marku betona MB 30 (C 25/30), koji je postao gotovo standardna opcija domaćih projektanata i proizvod kojeg najviše isporučujemo na tržište. Kao izuzetak mogu navesti nedavni zahtjev za isporukom betona MB 60 (C 50/60) za izgradnju terminala B na sarajevskom aerodromu.

sa-c.net: Po kojim standardima se vrši proizvodnja betona u kompaniji TBG BH d.o.o. i koja institucija provodi kontrolu proizvodnje?

A.M.: Kompanija TBG BH d.o.o. Kakanj je prvi proizvođač betona u Bosni i Hercegovini koji je uskladio svoju proizvodnju i svoje proizvode prema evropskim normama, tako da se kompletna fabrička kontrola proizvodnje sada obavlja prema standardima BAS EN 206-1:2002; BAS EN 206-1/A1:2006 i BAS EN 206-1/A2:2007.
Ocjenjivanje proizvoda kao i pregled proizvodnje je obavila certificirana laboratorija GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla koju je ovlastio BATA Institut kao tijelo koje može vršiti certificiranje proizvodnje i proizvoda prema evropskim standardima.

sa-c.net: Koliki su kapaciteti betonare u Doglodima i kolika je maksimalna količina betona isporučena iz ovog postrojenja u toku jednog dana?

A.M.: Kapacitet ovog postrojenja iznosi 80 m3/h, sa potpuno kompjuterski upravljanim i kontrolisanim sistemom proizvodnje. Kada govorimo o rekordima, onda je to cifra od 1.850 m3 betona proizvedenog tokom 24h, isporučenog prilikom izgradnje objekta Sarajevo City Centra.

sa-c.net: Spomenuli ste i konkretan primjer odnosno objekat, možete li nam reći šta je za vas bio najveći izazov u proteklom periodu?

A.M.: Svaki objekat odnosno gradilište nosi svoje određene specifičnosti koje se razlikuju od projekta do projekta. Međutim, kao najzahtjevniji angažman bih izdvojio izgradnju Alta centra na Marijin dvoru. Problemi sa podzemnim vodama, nepovoljna geološka struktura tla, blizina Unitic nebodera i crkve izgrađene na veoma osjetljivim temeljima su sve zajedno parametri koji su uveliko zadavali glavobolje inženjerima ovog projekta, a samim tim i nama. Također, i prije pomenuti objekat Sarajevo City Centra zbog prvenstveno velikih gabarita podzemne jame i blizine tramvajske pruge je isto tako predstavljao veliki izazov, kojem smo na kraju uspješno odgovorili.

sa-c.net: Kakva su vaša predviđanja za tekuću godinu kada su u pitanju ove dvije sarajevske betonare?

A.M.: Planovi za tekuću godinu su dalje povećanje proizvodnje i prodaje, nadamo se da ćemo po prvi puta ostvariti i prebaciti proizvodnju i prodaju od 100.000 m3 betona. Isto tako, permanentno vršimo modernizaciju naših postrojenja, operative, povećanje transportnih kapaciteta, opreme i ljudstva.

sa-c.net: Na kojim sarajevskim gradilištima ste trenutno najangažovaniji?

A.M.: U ovom periodu najveće isporuke naših proizvoda imamo za gradilišta stambenih objekata ''Sarajevo Tower'' i ''Dijamant''. Također smo angažovani i na nekoliko projekata stambene izgradnje u Istočnom Sarajevu. Tu su i naši svakodnevni kupci kojima isporučujemo ili sami dolaze u betonare po naše proizvode u manjim količinama. Ponosni smo na činjenicu da je naš cement i beton ugrađen u sve važnije i najzahtjevnije projekte, kako u Sarajevu, tako i diljem BiH, kao što je npr. Koridor Vc, ali i ostali reprezentativni objekti.

sa-c.net: Cementare, betonare i slična industrijska postrojenja u svijesti građana i dalje važe za velike zagađivače sredine. Koje ekološke standarde i korake primjenjujete u proizvodnim procesima tokom izrade betona i betonskih proizvoda?

A.M.: Mi u TBG-u jako vodimo računa o zaštiti životne sredine i svi naši uposlenici su visoko ekološki osvješteni. Kao što možete da vidite, trenutno se nalazimo u betonari u Doglodima čije je dvorište puno zelenila i cvijeća među kojima su i neke biljne vrste koje ne mogu uspijeti u zagađenim sredinama. U svim našim postrojenjima, od momenta projektovanja do samog kraja proizvodnog procesa posebna pažnja je posvećena poštivanju standarda zaštite okoliša. Također, sva naša postrojenja posjeduju ekološki moderno postrojenje za reciklažu betona, gdje se ostaci betona iz proizvodnje razlažu na ulazne komponente - voda i frakcija - te vraćaju u proizvodnju. Tako dolazimo do rezultata da nemamo otpadnih voda i da se već iskorištena voda reciklira, te ponovo koristi u proizvodnji.

U nastavku pogledajte fotografije nastale prilikom posjete PJ Sarajevo i PJ Rajlovac.

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top