Dinamika radova na izgradnji četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad

07 podzemna garaza i trg stari grad jul 2019

Prema informacijama sa gradilišta, radovi na realizaciji četiri velika kapitalna projekta Općine Stari Grad, odvijaju se bez ikakvih problema u punoj dinamici.

Podzemna garaža u ulici Avdage Šahinagića

U završnoj fazi su radovi koji se izvode na osiguravanju građevinske jame. Uporedo se vrše radovi iskopa i odvoza zemlje, te ugradnja podložnog betona za kontra ploču objekta. S obzirom da se radovi izvode u zadovoljavajućim vremenskim uslovima, uredno se radi crpljenje i pumpanje podzemne vode sa lokacije jame.

Zgrada Općine Stari Grad

Intenzivno se izvode radovi na objektu B zgrade Općine Stari Grad. Pri kraju su radovi na zamjeni bravarije uz vršenje pratećih radova obrade špaletni i doziđivanje pregrada. Uporedo se izvode radovi na elektro instalacijama uz zamjenu rasvjetnih tijela. Vrše se i radovi izrade termoizolacione fasade, te sanacija ravnih krovova na objektu A i B. Počeli su i radovi na objektu C gdje se radi zamjena bravarije.

Dom zdravlja Stari Grad

Radovi na sanaciji, dogradnji, nadziđivanju i utopljavanju Doma zdravlja Stari Grad se odvijaju u punoj dinamici. Trenutno se rade molerski, keramičarski, zidarski, gipsakartonski radovi, te radovi na elktro instalacijama i oborinskoj i fekalnoj mreži. Uporedo se radi montaža skele kako bi počeli i s limarskim radovima.

Sportska sala OŠ “Edhem Mulabdić“

Završena je izgradnja konstrukcije objekta, a u završnoj fazi su radovi na zidanju vanjskih i pregradnih zidova. Dijelom je ugrađena nova PVC stolarija. U toku su i radovi na vodovodnim, elektro, mašinskim i gromobranskim instalacijama. U prostoru sale postavljeno je podno grijanje i u toku su radovi na ugradnji estriha.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top