Dinamika radova na realizaciji četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad

podzemna garaza starigrad 11 apr 2019

Prema informacijama sa gradilišta, radovi na realizaciji četiri kapitalna ovogodišnja projekta Općine Stari Grad, teku po planu.

Podzemna garaža

Na lokaciji u ulici Avdage Šahinagića, gdje se gradi podzemna garaža, vrši se izmještanje podzemnih instalacija i postavljanje cjevovoda kanalizacije i vodovoda, te novih šahtova. Ove instalacije se nalaze na najvećoj dubini, te će se prvo uraditi njihovo izmještanje i zamjena, a potom će se pristupiti zamjeni instalacija Sarajevogasa, Elektrodistribucije i BH Telecoma. Izvođači su na terenu od ponedjeljka do subote, u vremenu od 7,30 do 18,00 sati.

Dom zdravlja Stari Grad

Na gradilištu u ulici Alajbegovića 1, gdje je u toku rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad, ove sedmice radovi su intenzivirani. U prizemlju objekta u toku je rušenje pregradnih zidova i demontaža unutrašnje stolarije, dok se u podrumskim prostorijama i dalje vrši obijanje zidova i odvoz materijala. Demontaža krovne konstrukcije na dijelu gdje će se vršiti nadogradnja je završena i čim se vremenske prilike stabilizuju počet će radovi nadziđivanja. Istovremeno, radi se i na trećem spratu objekta odakle je izmješten Odjel stomatologije. U ovom dijelu demontirana je stara i ugrađuje se nova PVC stolarija. U dvorištu Doma zdravlja rade se iskopi i zamjena kanalizacionih cijevi, te ugradnja novih šahtova.

Sportska sala OŠ“Edhem Mulabdić“

Treće gradilište je u ulici Konak broj 1 gdje se uz osnovnu školu „Edhem Mulabdić“ gradi nova sportska sala. Stara sala je srušena i izvršeno iskolčenje za temelje novog objekta. Ove sedmice počeli su radovi na iskopima za temelje objekta i odvoz površinskog sloja zemlje u svrhu promjene podtla.

Zgrada Općine Stari Grad

Na dijelu zgrade Općine Stari Grad postavljena je skela nakon čega će početi sanacija fasade. Za početak radova na rekonstrukciji kotlovnice čeka se prestanak grijne sezone kako bi i kotlovnica prestala sa radom. Na krovnoj konstrukciji bi radovi trebali početi sljedeće sedmice, ali to zavisi od vremenskih prilika, s obzirom da se ovi radovi ne mogu izvoditi u slučaju padavina. U međuvremenu je izvršena demontaža stropnih ploča na ulazu Objekta A.

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top