Predstavljamo idejni projekat nove zgrade Al Jazeera Balkans u Sarajevu

23 AJB sarajevo visualDugogodišnji najpoželjniji poslodavac u medijskom sektoru i kompanija koja zapošljava više od 250 ljudi širom regije Al Jazeera Balkans bi do kraja 2021. godine trebala izgraditi svoje novo sjedište u Sarajevu. 

Projektom čiji je autor arhitekta Sead Gološ, predviđena je izgradnja objekta na lokaciji koja se nalazi u poslovno-stambenoj zoni Šip u Sarajevu, neposredno uz planiranu I transferzalu. Planiranom ulazno-izlaznom rampom koja će biti dio infrastrukturnog projekta I transferzale će biti omogućen pristup samoj lokaciji i budućem IT parku koji je predviđen u nastavku predmetne parcele, uz njenu zapadnu granicu.

Buduće sjedište ove medijske kuće će imati ukupnu bruto površinu (ne uključujući prostor za garažiranje) cca 8,500 m2, dok bi ukupna površina sa jednom podzemnom garažom iznosila 10,580.00 m2.

Objekt se sastoji od nekoliko značajnijih arhitektonskih volumena.

Tako se na baznom dijelu - postamentu, koji se sastoji od dvije etaže i blago je povučen prema unutrašnjosti parcele, nalazi zeleni vrt. Iznad baznog volumena su projektirana dva arhitektonska volumena:

1. Prednji, “pokrenuti” volumen koji je organiziran kao slobodni volumen oslonjen na stubove V forme, u kojem je na dvije etaže predviđen prostor za uposlene. Cijeli volumen je orjentiran prema I transferzali. Ostaklen je i orjentiran prema istočnoj ali i južnoj strani kako bi mogao dobiti kvalitetno osvjetljenje. Sa zapadne strane ovaj volumen je zaštićen “jakom” nadstrešnicom koja sprječava neugodnu popodnevnu insolaciju.

2. Blago piramidalni volumen s konzolnim dijelom organiziran u zadnjem dijelu dispozicije gledano u odnosu na pristupnu saobraćajnicu u kojem su smješteni administrativni sadržaji, TV oprema, server, “dish farma” i jedna grana vertikalnih komunikacija. Ovaj volumen predstavlja vertikalni akcent ”obučen” duplom fasadom koja se satoji od vertikalnih rigli postavljenih u nagibu, kako bi se formirala blago piramidalna forma. Ovaj volumen je završen “dish farmom i TV predajnik i dio opreme za prenos signala.

19 AJB sarajevo visual

Objekt upravne zgrade Al Jazeera Balkans je projektiran na lokaciji koja će se u bliskoj budućnosti nalaziti na jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica, kojom je centar Sarajeva povezan sa koridorom Vc i kojom će se ulaziti / izlaziti iz Sarajeva, dok je planirani protok voziila u oba smjera veci od 50,000 automobila dnevno.

Obzirom da je objekt organiziran na padini koja je u značajnom nagibu, prve dvije etaže su organizirane kao suterenske jer su sa svoje jugozapadne strane potpuno ukopane u teren (razlika u visini od ulazne etaže do krova Al Jazeera parka, koji je gotovo na nivou terena s gornje strane parcele je 10 metara).

Objekt upravne zgrade Al Jazeera Balkans je projektiran na lokaciji koja će se u bliskoj budućnosti nalaziti na jednoj od najprominentnijih gradskih saobraćajnica, kojom je centar Sarajeva povezan sa koridorom VC i kojom će se ulaziti/izlaziti iz Sarajeva, dok je planirani protok voziila u oba smjera veci od 50,000 automobila dnevno.

Ulazna partija, kolski pristup za tri studija i pristup jednoj etaži otvorenog prostora za parkranje organizirani su na nivou suterena/ novi -2, na koti 575,50 mnm, s koje je obezbijeđen pristup svim navedenim sadržajima.

11 AJB sarajevo visualU polovini dispozicije na nivou suterena organizirani su glavni studio, “green key” studio, kao i studio za program i nove medije.

Na nivou -1, koji je potpuno ukopana s jugozapadne strane, organizirani su prateći sadržaji za produkciju, kao što su kontrolne sobe iznad svakog studija, glavni kontrolna soba, režija zvuka, kao i kabine za uređivanje sadržaja i priloga, te ostali prostori koji su potrebni za prenos programa.

Na nivou prizemlja je organiziran zeleni krov “Al Jazeera park”, dok se uz vertikalne komunikacije koje su organizirane u dvije grupe na isoj etaži nalazi i prostor za prezentacije, predavanja i eventualno projekcije, prostor za predavanja i obuku, te ugostiteljski sadržaj koji nudi tople napitke i jednostavniju hranu.

Na nivou prizemlja je organiziran zeleni krov “Al Jazeera park”, dok se uz vertikalne komunikacije koje su organizirane u dvije grupe na istoj etaži nalazi i prostor za prezentacije, predavanja i eventualno projekcije, prostor za predavanja i obuku, te ugostiteljski sadržaj koji nudi tople napitke i jednostavniju hranu.

Na prvom nivou (nivo +1) je organiziran News room, sa pratećim kabinama za montažu, AJB Online, odjel za tekuće poslove, odjel za grafiku, dvije sale za sastanke, te prateći sadržaji sa manjom čajnom kuhinjom i toaletima za uposlenike.

Na drugom nivou (nivo +2) su organizirani odjeli za web i dokumentarni program, koji se nalaze na galeriji i predstavljaju jedinstveni volumen sa prostorom za News, dio za management, marketing, uredi managera za emitovanje i IT, te manja čajna kuhinja i toaleti za uposlenike.

Napokon na trećem nivou (nivo +3) su organizirani CAR (server sala), manji IT workshop, mesdžid, dva apartmana za goste, te potrebne mašinske i servisne prostorije. Na krovu komunikacijskog jezgra u osovinama 1-3 I A-C organizirana je “dish farma” sa opremom potrebnom za prenos TV signala.

Na nivou -3 organiziran je podzemni prirodno ventilirani parking koji ima ukupni kapacitet 54 parking mjesta, od kojih je 50 parking mjesta namijenjeno osobnim vozilima dok su 4 mjesta namijenja specijalnim TV vozilima. Van objekta je obezbijerđen parking za dodatnih 25 vozila, tako da ukupan kapacitet za parkiranje iznosi 79 parking mjesta.

Autor 3D vizualnih prikaza nove zgrade Al Jazeera Balkans je firma Black d.o.o.

 

Više informacija i kompletan idejni projektu na linku: Al Jazeera Balkans

(sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top