Južna longitudinala

Projekat Južna longitudinala
Investitor KS Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve; Kreditor: EBRD
Projektant  
Nadzor Divel d.o.o. Sarajevo
Izvođač Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo; GP ŽGP d.d. Sarajevo
Podizvođač  
Lokacija Novo Sarajevo - Novi Grad
Dužina  
Početak radova Septembar 2016.
Završetak radova 2018.
Vrijednost projekta 14 miliona KM (druga faza)
Kontakt http://ms.ks.gov.ba

Bosnian Flag

Južna longitudinala je trenutno uglavnom cesta sa dvije saobraćajne trake (po jedna u svakom smjeru) uz manje dijelove gdje je cesta proširena na 1x2 trake. Proširenje Južne longitudinale na 2x2 trake će pridonijeti poboljšanju cjelokupnog gradskog prometa. Cesta pretežno prolazi kroz urbane dijelove grada Sarajeva (opština Novo Sarajevo i opština Novi Grad). Ova trasa počinje u blizini rijeke Miljacke, otprilike 60 m prije mosta Olge i Suade (Grbavica). Trasa povezuje Grbavicu, Hrasno, Aneks i Švrakino selo, te završava blizu zgrade Vrhovnog suda (VI Transverzala). Na ovoj lokaciji, planira se spoj Južne longitudinale sa već postojećom dvotračnom saobraćajnicom.

Ispod lokacije gdje se ukršta pet saobraćajnica u potpuno nepravilnoj formi, gradit će se i pasarele, odnosno podzemni prolazi koji će olakšati prelaz pješacima.

Prednosti projekta uključuju:

- Smanjenje opterećenosti saobraćaja;

- Poboljšanje životnih uslova postizanjem optimalnog saobraćajnog toka;

- Poboljšanje povezanosti između istočnih i zapadnih dijelova grada;

- Smanjenje potrošnje goriva;

- Doprinos održivom razvoju Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Promatrajući Južnu longitudinalu, alternativa “ne raditi ništa” bi samo pridonijela zagušenju saobraćaja u budućnosti zbog povećane frekvencije lokalnog i tranzitnog saobraćaja. S obzirom da postojeća putna mreža prolazi kroz urbana stambena područja grada Sarajeva, zbog budućeg sve većeg obima saobraćaja, došlo bi do povećanja sveukupnih konflikata miješanog saobraćaja i rizika od saobraćajnih udesa, a također bi se povećao i nivo buke i zagađenje zraka u prostoru obuhvata longitudinale.

Tokom izgradnje Južne longitudinale, većina stanovnika Grbavice, Vraca, Hrasnog, Aneksa i Otoke, koji putuju ka centru grada (i/ili u suprotnom smjeru) će morati koristiti alternativne ceste što de uzrokovati dodatno opterećenje glavne ceste Zmaja od Bosne. Vrijeme potrebno za stizanje do određene lokacije u gradu će sigurno biti duže.

U konačnici će biti izgrađene četiri saobraćajne trake, po dvije za svaki smjer kretanja širine 3,25 metara. Radit će se i dvije pješačke staze široke po tri metra, te dvije biciklističke staze široke po metar i po. Radovi se neće odnositi samo na proširenje ceste. Radit će se i izmještanje vodovodne i kanalizacione mreže ispod kolovoza. Postavljat će se i novi kontaktni stubovi za trolejbusku mrežu, te izmijeniti kompletna kontaktna mreža, što će i uslovljavati dužinu trajanja radova.

 

 

Top